Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 28 februari 2023

2023-03-03 08:30:00
  • Substansvärdet[1] ökade med 10,2 procent till 114 kronor per aktie
  • SIX Return Index steg med 9,2 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2023

Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 1 380 30 26,6
000
Scandi 10 100 542 12 10,4
Standard 000
Stenhus 30 000 330 7 6,4
Fastigheter 000
BioArctic 1 000 288 6 5,5
000
Bahnhof 7 375 282 6 5,4
000
SEB 2 100 275 6 5,3
000
Catena 5 700 259 6 5,0
Media[3] 000
Ovzon 6 089 256 6 4,9
828
Musti 800 157 3 3,0
Group[4] 000
Tele2 1 500 145 3 2,8
000
Övriga 254 6 4,9
noterade
värdepapper
Summa 4 167 92 80,3
noterade
värdepapper

Onoterade 350 8 6,7
värdepapper
Övriga 672 15 13,0
tillgångar
och skulder,
netto[5]
Totalt 5 189 114 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 28 februari 2023 var 128,80 kronor.

KALENDER

Årsredovisning 2022                                    Vecka 13, 2023
Delårsrapport, januari - mars 2023             18 april 2023, klockan 08.00 CET
Årsstämma                                                   10 maj 2023 klockan 14.00 CET, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm
Delårsrapport, januari - juni 2023                11 juli 2023, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - september 2023     10 oktober 2023, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2023 redovisas den 15 augusti 2023. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 mars 2023

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2023 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 28 februari 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.047.213 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 14,34 kronor per teckningsoption.

[4] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 17,79.

[5] Varav likvida medel uppgick till 661 Mkr.

Cision