Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 - 31 januari 2023

2023-02-03 08:30:00
  • Substansvärdet[1] ökade med 4,9 procent till 109 kronor per aktie
  • SIX Return Index steg med 7,9 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2023

Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 1 183 26 24,0
000
Scandi 10 100 503 11 10,2
Standard 000
Ovzon 6 089 322 7 6,5
828
BioArctic 1 000 310 7 6,3
000
Stenhus 26 996 290 6 5,9
Fastigheter 544
Bahnhof 7 375 271 6 5,5
000
SEB 2 100 265 6 5,4
000
Catena 5 700 211 5 4,3
Media[3] 000
Musti Group[4] 1 000 175 4 3,6
000
Övriga 414 9 8,4
noterade
värdepapper
Summa noterade 3 946 87 79,9
värdepapper

Onoterade
värdepapper
Senergia 136 3 2,8
Nordic
Övriga 214 5 4,3
onoterade
värdepapper
Summa 350 8 7,1
onoterade
värdepapper
Övriga 644 14 13,0
tillgångar och
skulder,
netto[5]
Totalt 4 940 109 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 januari 2023 var 125,00 kronor.

KALENDER

Årsredovisning 2022                                      Vecka 13, 2023
Delårsrapport, januari - mars 2023               18 april 2023, klockan 08.00 CET
Årsstämma                                                     10 maj 2023 klockan 14.00 CET, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm
Delårsrapport, januari - juni 2023                  11 juli 2023, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - september 2023      10 oktober 2023, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2023 redovisas den 15 augusti 2023. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 februari 2023

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2023 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 januari 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.082.993 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 10,54 kronor per teckningsoption.

[4] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 15,57.

[5] Varav likvida medel uppgick till 634 Mkr.

Cision