Investment AB Öresund: Öresund har avyttrat aktier i Musti

2022-11-22 12:40:00

Stockholm den 22 november 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Denna information har även skickats till Musti Group Oyj och Finansinspektionen i Finland.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2022 klockan 12.40 CET.

Cision