Investment AB Öresund: Flaggningsmeddelande

2022-12-07 17:35:00

Stockholm den 7 december 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Denna information offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december 2022 klockan 17.35 CET.

Cision