Investment AB Latour: Latour investerar i mjukvaruföretag för att stärka satsningen på digitala inomhusmiljötjänster

2021-07-05 08:30:00

"Vi är väldigt glada över denna strategiskt viktiga investering i 720°. 720° ligger i framkant när det gäller att mäta, analysera och visualisera inomhusklimatet, vilket ger Swegon en unik position som helhetsleverantör av produkter och tjänster inom området inomhusmiljö. Vi kommer tillsammans med 720° inte bara att visualisera inomhusmiljön utan även föreslå förbättringsåtgärder i en fastighet. Inomhusmiljön har de senaste åren blivit allt viktigare då fler och fler människor har blivit medvetna om hur den påverkar vår hälsa och produktivitet. Då inomhusmiljön är komplex och osynlig så kommer vi nu att bidra med att synliggöra den och även förse fastighetsägare och hyresgäster med kunskap och förbättringsåtgärder", säger Andreas Örje Wellstam, VD Swegon Group.

"Både Swegon och 720° har ett tydligt fokus på inomhusmiljön, framför allt utifrån ett mänskligt perspektiv. Detta partnerskap stärker vår teknologi och våra tjänster plus att det möjliggör för oss att nå en mycket bredare kundbas och även nya marknader. 720°s erfarenhet och tekniska kunskap av att mäta, analysera och visualisera inomhusmiljön kompletterar Swegons befintliga produktportfölj på ett väldigt bra sätt", säger Rick Aller, grundare och VD på 720°.

Investeringen kommer att slutföras i augusti 2021.

Göteborg, 5 juli, 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson, CEO

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Örje Wellstam, VD Swegon +46 31 89 58 00
Matthew Goodrick, Corporate Development Swegon +46 31 89 58 00

 

Swegon Group är en marknadsledande leverantör inom området inomhusklimat, som erbjuder lösningar för ventilation, värme, kyla och klimatoptimering, samt uppkopplade tjänster och teknisk expertis. Swegon har dotterbolag och distributörer över hela världen och 16 produktionsenheter i Europa, Nordamerika och Indien. Företaget har mer än 2 600 anställda och hade 2020 en omsättning på 6 miljarder SEK.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 83 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 15 miljarder kronor.

Cision