Investment AB Latour: Latour investerar i Aqua Robur Technologies AB

2021-06-11 08:30:00

Aqua Robur designar och tillverkar IoT-utrustning, sensorer, energy-harvesting produkter och mjukvara för vattenindustrin. Bolaget erbjuder en komplett lösning till vattenbolag i syfte att digitalisera sina vattennät genom att samla data från alla typer av vattenledningar, med målet att kunna tillhandahålla vår livsviktiga vattenresurs i ett säkert och effektivt system i framtiden.

Verksamheten startades 2015 inom ramen för Chalmers Ventures och har idag 10 anställda med huvudkontor i Göteborg. Bolaget är flerfaldigt prisbelönt med bland annat Europeiska Unionens 20 MEUR stipendium inom Horizon 2020 som bästa lösning för vattennätsövervakning. Bolaget har cirka 200 installationer hos ett 30-tal kunder och är nu inne i en spännande tillväxtfas på den europiska marknaden.

"Aqua Robur är med sin patenterade teknik med och digitaliserar vattenindustrin. Deras lösningar bidrar bland annat till att identifiera läckage i färskvattenledningar. Ett problem som i flera av Europas städer idag uppgår till förluster av ofattbara 25-50 procent av allt producerat färskvatten. Vi har följt teamet under en tid och är stolta över att nu få vara aktiva i deras tillväxtresa", säger Pelle Mattisson, VD Latour Future Solutions.

"Att Latour investerar i Aqua Robur innebär att vi får en ny stark och stabil minoritetsägare med ett stort industriellt nätverk, och det öppnar även upp nya expansions- och utvecklingsmöjligheter för oss. Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta utveckla Aqua Robur", säger Niklas Wicén, VD Aqua Robur.

Investeringen har skett via en riktad nyemission i Aqua Robur där Latour Future Solutions AB har tillträtt som minoritetsägare.

Göteborg, 11 juni 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pelle Mattisson, Latour Future Solutions AB, +46 705 80 06 57

Latour Future Solutions är ett investeringsområde inom Latour inriktat på tillväxtbolag verksamma inom hållbarhetsindustrin. Målsättningen är att investeringarna skall skapa ett hållbart samhälle utifrån alla dimensioner; miljömässiga, sociala och ekonomiska.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 80 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 15 miljarder kronor.

Cision