Investment AB Latour: Latour förvärvar HK Instruments Oy

2021-05-27 08:30:00

HK Instruments, med huvudkontor och tillverkning i Muurame, Finland, grundades 1987 och erbjuder avancerade mätare för fastighetsautomation. Bolaget är specialiserat på teknologiskt avancerade mätinstrument för applikationer inom värme, ventilation och luftkonditionering, och omfattar bland annat olika tryckgivare, växlare, vätskemätare och gasdetektorsensorer. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 8 MEUR med 50 anställda.

"HK Instruments är ett högkvalitativt bolag när det gäller både människor och produkter. Vi har följt bolaget i många år och är mycket imponerade av vad de har åstadkommit. Vi ser stor potential i att fortsätta utveckla bolaget tillsammans", säger Anselmi Immonen, VD på Produal Oy.

"För oss är Produal och Bemsiq perfekta som strategiskt långsiktiga partners. Deras omfattande produktportfölj och industrinätverk i kombination med HK Instruments breda distributionskanaler och globala närvaro ger goda möjligheter för alla bolag. Vi är väldigt angelägna om att fortsätta resan tillsammans med dem", säger Jukka Kalliomäki, CEO på HK Instruments.

Som en effekt av förvärvet förväntas nettoskulden (exkl. IFRS 16) i Latourkoncernen öka jämfört med sista mars 2021 till cirka 6,0 miljarder SEK, allt annat lika.

Förvärvet kommer slutföras under juni 2021.

Göteborg, 27 maj 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael J Albrektsson, VD Bemsiq AB, +46 733 23 36 06
Anselmi Immonen, VD Produal Oy, +358 509 11 80 68
Ida Saalman, Business Development Investment AB Latour, +46 727 22 88 69

Bemsiq AB med huvudkontor i Göteborg, Sverige, omsätter 725 Mkr årligen och har cirka 270 anställda. Bemsiq består av en grupp innovativa och snabbväxande bolag som erbjuder produkter inom fastighetsautomation och mätning och är ett dotterbolag till Latour Industries som är ett av fem helägda affärsområden inom Latourkoncernen.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 79 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 15 miljarder kronor.

Cision