Gästkrönika Vi går nu in i den sista omgången av ett smärtsamt år för investerare i nästan alla tillgångsslag. Mer kapital har gått ner i marknadens slukhål under 2022 än under finanskrisen och IT-bubblan. Den stora frågan är om det ska bli värre innan det blir bättre, som flera marknadsaktörer påstår. Det skriver Skagen Fonders investeringsdirektör Alexandra Morris i en gästkrönika.

Det är sant att börsen tappat 20-30 procent globalt och att obligationer har haft ett av sina värsta år någonsin. En traditionell 60/40-portfölj har fallit mer i värde än någonsin tidigare under det senaste århundradet.

Ändå upplevs nedgången mer som en normal del av en cykel än de mer förödande strukturella problem vi har bevittnat i tidigare kriser. Som ett exempel saknas det inte likviditet på aktiemarknaden, inte ens bland mindre populära aktier, vilket var ett av kännetecknen under finanskrisen när investerare tvingades till omfattande nedförsäljningar för att täcka sina förluster.

Dagens investeringsklimat liknar den åtstramning av konjunkturcykeln som vi har sett många gånger tidigare, och som vi kommer att se igen i framtiden. Den globala ekonomin har blivit överhettad efter pandemin och räntorna kommer att fortsätta att stiga tills efterfrågan sjunker tillräckligt för att bromsa inflationen.

På toppen av inflationsberget?

Normalt krävs en ökning i antalet konkurser och högre arbetslöshet för att kyla ned ekonomin och återhämtningen på börserna kan ta fart. Vi är inte riktigt där än, men jag förväntar mig att vi kommer att se fler indikationer på avtagande inflation de kommande två kvartalen.

Det finns mer optimistiska tecken på att den globala inflationen är nära att nå sin topp när insatspriserna svalnat och vi kommer att se fler positiva baseffekter. De senaste inflationssiffrorna från USA i oktober har mattats av något, till den lägsta nivån sedan januari. Den goda nyheten är att aktiemarknaderna tenderar att ligga i framkant av den ekonomiska utvecklingen, och därmed kan vi få en återhämtning i linje med den vi såg 2003 och 2009.

Pengar ska kosta pengar

Det är viktigt att komma ihåg att det senaste decenniet efter finanskrisen med låg inflation, noll- och minusräntor har varit undantaget snarare än regeln. Amerikanska FED är fast beslutet att göra allt som krävs för att få ner inflationen, som oundvikligen innebär fler räntehöjningar, om än mindre aggressivt än tidigare. I Europa har vi en liknande situation. Det kommer att ta lång tid innan inflationen kommer ner till önskad nivå runt 2 procent, men marknaden kommer att reagera positivt om vi ser en period av prisstabilitet.

Vi kommer att behöva vänja oss vid högre räntor i framtiden, men det är inte nödvändigtvis negativt – pengar ska kosta pengar! Det kommer att hjälpa kapitalallokeringen genom att omdirigera finansiering från bolag som förlorar pengar till de som faktisk skapar reellt värde. Detta är positivt för värdebaserade investerare och förvaltare.

Av: Alexandra Morris, investeringsdirektör Skagen Fonder