Placera Många investerare har för mycket svenska aktier och borde diversifiera sig globalt. Då Stockholmsbörsen hör till världens sämsta hittills i år, med en nedgång i närheten av 25 procent, är det dags att börja spela defensivt, anser Brian Cordischi, Carnegie Private Bankings investeringschef.

I en artikel i bankens kundmagasin Insikt intervjuas Cordischi om sin syn på en rimlig aktiestrategi just nu.

Att köpa i nedgång är en vedertagen metod som bygger på antagandet att centralbankerna rycker ut igen om det blir tillräckligt stökigt, menar han. I dagens nya miljö har osäkerheten ökat om det verkligen är rätt strategi i framtiden.

”Se över allokeringen”

Riksbanken har tydligt signalerat att det krävs mycket stora nedgångar för att den ska ingripa igen. Av det skälet kan man säga att motvindarna blivit allt starkare under våren, menar Cordischi, även om han inte tror på en förestående recession. Och han har erfarenhet i ryggen, efter mer än 30 års erfarenhet av riskhantering i olika portföljer, enligt tidningen Insikt.

– Se över din allokering och den mängd aktier du vill äga. Gör en översyn av vilken typ av aktier som du vill äga och fördelningen mellan dem. Hög eller låg risk? Tillväxt- eller värdeaktier? Undvika någon sektor? säger han i intervjun.

Och svenska investerare tenderar att ha en för hög andel svenska aktier i portföljen, menar Brian Cordischi, som anser att utländska aktier ofta har fördelen att stå emot bättre i svåra tider, bland annat för att kronan då brukar försvagas.

”Diversifiering med utländska aktier”

Årets börsklimat bekräftar att diversifiering med utländska aktier är ett av de bästa sätten att skydda portföljen, då globala aktier bara tappat 10 procent i svenska kronor i år, medan den svenska börsen är ned 24 procent samtidigt som kronan försvagats.

Just nu förhåller sig Carnegie Private Banking skeptiskt till aktier, oavsett var de kommer ifrån.

– I nuläget har vi ingen tydlig preferens i valet mellan svenska och utländska aktier, vi har undervikt i båda, säger han i intervjun.

Ett sätt att vara mer defensiv som investerare är att behålla exponering mot börsen, men med skydd om kurserna börjar falla. Att skapa det skyddet har varit svårt under den period som passerat med låga räntor.

”Ersätt aktieinnehav med kapitalskyddade investeringar”

– De kraftigt stigande marknadsräntorna sedan årsskiftet har nu åter gjort det möjligt. Investeraren kan investera mer defensivt men med bibehållen aktieexponering genom att sälja existerande aktieinnehav och ersätta det med en kapitalskyddad aktieinvestering, säger Brian Cordischi i intervjun.

De offensiva placeringarna gynnades så sent som 2021, med börsavkastningar på mellan 25-35 procent. Men nu är det ”försvarsspel som gäller”.

– Breda tillgångsslag som aktier och obligationer mår helt enkelt inte bra när inflationen är så hög som 5–10 procent. I år bör större fokus därför hamna på alternativa investeringar, säger Brian Cordischi.