I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Vad krävs för att kunna prognostisera aktiemarknaden? Många tittar givetvis på företagens ekonomiska förutsättningar och de politiska förändringar som styrspelets regler. Men Fisher Investments Norden anser att det finns en viktig tredje faktor som många investerare ofta ignorerar – investerares sentiment.

Fisher Investments Norden anser att investerares sentiment kan vara minst lika viktigt på marknaden som ekonomiska och politiska förutsättningar, och genom att utvärdera sentiment på rätt sätt får du en tydligare bild av marknaden. I den här artikeln kommer vi att diskutera sentiment – vad det är, vad det betyder för marknaden, hur man mäter det och vad det säger om aktiemarknaden just nu.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar

Vad är sentiment?

När man pratar om sentiment så menar man hur investerare i allmänhet ser på marknadens framtida utsikter. Investerares känslor kan sträcka sig från panik, rädsla och oro till optimism och total eufori. Investerares sentiment följer vanligtvis ett mönster som bygger på aktiemarknadens cykler. Sir John Templeton sammanfattade det här mönstret med det klassiska citatet ”tjurmarknader föds ur pessimism, växer med skepticism, mognar med optimism och dör av eufori”.

Fisher Investments Norden anser att aktiekurserna påverkas mest av klyftan mellan investerares förväntningar och den faktiska verkligheten. När investerare har låga förväntningar, till exempel under en björnmarknads mörkaste dagar när allting ser nattsvart ut, behöver verkligheten inte vara mycket bättre än förväntat för att överraska positivt och därför höja aktiekurserna. Det är därför ”tjurmarknader föds ur pessimism”, som Sir John Templeton sa. I tjurmarknadens tidiga skede är investerare fortfarande rädda att uppgången ska komma av sig. Den här perioden kan vara ganska länge och skapar den så kallade ”orosmuren” som tjurmarknaden klättrar på. Sakta men säkert försvinner orosmolnen och investerare blir alltmer optimistiska.

När de blir alltför optimistiska (alltså euforiska) bidrar deras högt ställda förväntningar till att aktiekurserna stiger långt över vad verkligheten kan berättiga. Investerare kan till och med ignorera negativa fundamenta eftersom de tror att aktiekurserna kommer fortsätta stiga. Det här krattar manegen för en björnmarknad, som ofta med en vågformad marknadsrörelse när investerare fortsätter att köpa aktier för att inte gå miste om framtida avkastning. Men när förlusterna ökar på grund av björnmarknaden tvingas många investerare kapitulera, vilket ofta leder till panik och extremt låga förväntningar på aktiemarknaden, vilket i sin tur krattar manegen för nästa tjurmarknad.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar

Hur mäter man sentiment?

Att mäta sentimentet på marknaden är både en vetenskap och en konst, eftersom ingen enskild faktor fångar det samlade känsloläget på ett perfekt sätt. Många investerare förlitar sig på undersökningar, men Fisher Investments Norden anser inte att dessa undersökningar ger en fullständig bild av investerares sentiment. För att mäta sentiment på rätt sätt måste man sammanväga resultaten från flera olika verktyg, eftersom inget enskilt verktyg är felfritt. Det här är inte en fullständig lista, men följande faktorer kan ge dig en bild av investerares sentiment:

  • Mätvärden – Mätvärden som P/E-tal är i sig inte särskilt användbara för att skapa prognoser. Däremot kan extrema mätvärden ge dig en indikation om investerares sentiment. Extrema mätvärden betyder inte nödvändigtvis att björnmarknaden väntar runt hörnet, men i kombination med svaga underliggande fundamenta kan de peka på för högt ställda förväntningar.
  • Fondflöden – När nettoflödet in i aktiefonder är högt antyder det i allmänhet att investerare är optimistiska när det gäller aktier. Omvänt betyder ett stort nettoutflöde från aktiefonder att investerare är pessimistiska när det gäller aktier.
  • Rubriker i media – Kvalitativa indikatorer är också viktiga, och rubriker i media återspeglar investerares känslomässiga läge.
  • Fler och fler börsintroduktioner – Ett ökat utbud av aktier för att möta stigande efterfrågan kan vara en varningssignal (tänk till exempel på börsintroduktionerna under IT-bubblan i slutet av 90-talet). Det är också viktigt att hålla koll på vilken typ av företag som introduceras på börsen. Varningsklockorna bör ringa när börsintroduktionerna står som spön i backen och företagen som börsnoteras har minimal försäljning, dåliga utsikter att gå med vinst inom en snar framtid och skyhöga förväntningar från investerare. I den här typen av situation översköljs marknaden av nya aktier, vilket till slut leder till att efterfrågan och aktiekurserna sjunker.

Hur ser sentimentet ut i dag?

Känsloläget på marknaden i dag ser mer och mer optimistiskt ut under 2021, delvis på grund av positiva nyheter kring covidvaccin och resultaten i det amerikanska valet.

Den här optimismen har färgat av sig i många prognoser och tidningsrubriker, men inte överallt. Resultat från sentimentundersökningar ser bättre och bättre ut. Från björnmarknadens absoluta botten i mars förra året visade sentimentsundersökningar från Association of Individual Investors att investerare såg negativt på framtiden fram till i slutet av oktober. Sedan dess har undersökningarna varit positiva, och den första undersökningen från 2021 visade att antalet positivt inställda investerare var 27 procent högre än antalet negativt inställda.*

Fler företag har börsnoterats via börsintroduktioner eller via det mindre traditionella alternativet med så kallade ”specialförvärvsföretag” (SPAC-företag). Den plötsliga ökningen av antalet SPAC-företag har fått vissa förståsigpåare att jämföra dagens läge med det tidiga 2000-talets börsintroduktioner. Vi anser dock att en sådan jämförelse är missvisande eftersom många av de företag som börsnoteras via SPAC-företag är av hög kvalitet och kommer från långvariga ägarskap, bland annat från privata ägare och riskkapitalister.

Kom ihåg: Ett positivt sentiment på marknaden är inte en varningsklocka. Aktiemarknaden kan stiga under en lång tid när sentimentet bland investerare blir mer positivt, men se upp för tecken på eufori. Vår erfarenhet visar att eufori innebär att investerare inte längre bryr sig om svaga fundamenta och inte heller oroar sig över höga mätvärden och börsrekord. Istället intalar de sig själva att de gamla reglerna inte längre gäller och att aktiekurserna kommer att fortsätta stiga – kanske för alltid. Även om Fisher Investments Norden anser att det i dagsläget är en bra bit kvar till eufori så är det någonting som investerare bör hålla koll på under 2021 och framåt.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

*Källa: American Association of Individual Investors (AAII) sentimentundersökning, per 2021-01-12. Veckovisa historiska resultat från 2020-03-26 till 2021-01-07. www.aaii.com.