Kina Rysslands invasion av Ukraina har fått världens investerare att oroligt vända blickarna mot ett annat land med betydande risk – Kina.

Nettoinflödet av utländskt kapital till de inhemska kinesiska börserna slutade dock på starka 180 miljarder dollar under årets första kvartal, enligt statistik från den amerikanska analysfirman EPFR Global som CNBC tagit del av. 

Uppgången drevs främst av att inhemska kinesiska aktier i början av kvartalet inkluderades i det internationella indexet MSCI, vilket tvingar globala indexförvaltare att köpa kinesiska aktier.

Samtidigt minskade aktieköpen kraftigt mot slutet av kvartalet, när den ryska invasionen var ett faktum och sanktionerna mot landet var införda.

Kina har intagit en neutral position till kriget och vägrat att fördöma Rysslands agerande. Peking har heller inte ställt sig bakom det internationella samfundets sanktioner mot Moskva.

Men det är inte bara politiska spänningar som oroar de utländska investerarna. Covidpandemin fortsätter att ställa till problem i Kina. Läget är nu så allvarligt att tillväxten hotar att bromsa in som en direkt följd av Kinas nolltolerans mot viruset och de många nedstängningarna av flera av landets största städer.

Finanscentret Shanghai, Kinas största stad med 25 miljoner innevånare, är exempelvis fortfarande en stängd stad. Vissa uppgifter gör gällande att 87 kinesiska städer befinner sig i lockdown just nu.

Detta hotar nu privatkonsumtionen, en av de viktigaste faktorerna bakom Kinas tillväxt efter exporten.

– Tillväxtsiffran för 2022 blir sannolikt betydligt lägre än regeringens mål på 5,5 procent, säger Mary Lovely, chef för Kinainstitutionen på Peterson Institute for International Economics till Marketwatch.

Men även ESG-faktorer driver bort investerare från Kina och kinesiska aktier.

EPFR konstaterar att Kinafonder med fokus på ESG-bolag noterade ett inflöde av utländskt kapital fram till den ryska invasionen. Därefter vände kapitalflödena. Enligt EPFR noterade globala ESG-fonder däremot ett stabilt inflöde under samma period. 

Ett exempel på att utländska investerare nu visar en mer avvaktande hållning var beskedet från den norska oljefondens att sälja alla aktier i den kinesiska tillverkaren av fritidskläder, Li Ning.

Enligt oljefonden togs beslutet mot bakgrund av ’’en oacceptabel risk för att bolaget bidrar till allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna’’.