I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Om du har en viss summa pengar att investera, är det bäst att investera lite i taget över en längre period eller att investera hela beloppet direkt? Vissa förståsigpåare anser att successiva investeringar är bättre eftersom de minskar risken för att börsen ska störtdyka dagen efter du gjort din investering. Även om detta är ett möjligt scenario så anser vi inte att det betyder att en successiv investeringsmetod nödvändigtvis är ett bättre alternativ än att investera hela beloppet på en och samma gång, och vi anser att investerare kan dra nytta av att förstå för- och nackdelarna med dessa två strategier.

Vi förstår varför en strategi med periodvisa investeringar tilltalar vissa investerare. Börsen kan vara volatil på kort sikt, så teoretiskt sett borde utspridda investeringar minska risken för att börsen ska rasa precis efter att du gjort din investering. Vi har sett en del finansiella experter ge investerare samma råd när det gäller investeringar i nya aktier.

Överlag anser vi att periodvisa investeringar kan mildra effekten av nedgångar på marknaden, till exempel vid en korrektion (en kort, sentimentsdriven nedgång på mellan 10 och 20 procent) eller en björnmarknad (en längre nedgång på mer än 20 procent baserad på ekonomiska fundamenta). Om vi använder avkastningsindexet MSCI World som ett exempel så ser vi att en person som investerade lite i taget på aktiemarknaden under 2011 förmodligen skulle nått bättre resultat jämfört med en person som investerade en klumpsumma i januari samma år.

2011 var året då euroområdets skuldkris tyngde ner sentimentet hos investerare globalt, något som bidrog till att avkastningen för året blev negativ.[i] Följaktligen så hade en strategi med periodvisa investeringar begränsat en investerares exponering för de tidiga nedgångarna. Även under år då börsen stiger kan periodvisa investeringar fungera bättre jämfört med en klumpsumma, beroende på när man investerar. Den globala avkastningen på aktiemarknaden var positiv under 2015 och 2016, men stötte på patrull i form av en korrektion från 15 april 2015 till 11 februari 2016.[ii] En person som började en successiv investering från februari till juli 2015 och investerade i slutet av varje månad hade fått bättre resultat jämfört med en person som investerat hela beloppet i början av perioden i fråga.[iii]

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Men periodvisa investeringar fungerar inte alltid. Historiska data för indexet MSCI World visar att globala aktiemarknader har stigit under 60 procent av alla månader sedan 31 december 1969.[iv] Så det är inte fullt logiskt att använda sig av en defensiv taktik avsedd för marknadsnedgångar när historiska data visar att aktiekurserna vanligtvis stiger. Dessutom var korrektioner ansvariga för många av nedgångarna, och dessa kan sluta lika snabbt som de börjar – helt utan förvarning. Underförstått i en strategi med periodvisa investeringar är att man inte kan förutsäga när korrektioner och kortsiktig volatilitet kommer att inträffa.

Men är en provisorisk strategi för att komma till rätta med den oförutsägbara volatiliteten verkligen den bästa lösningen? Eller är det smartare att använda en helt annan strategi och överväga marknadens långsiktiga utsikter när man bestämmer sig för att investera? Om man tänker på att aktiemarknaden vanligtvis stiger och ofta har gått väldigt bra under långa perioder så börjar matematiken se lite annorlunda ut.

För att förstå hur det här fungerar i praktiken kan vi titta på ett exempel som illustrerar hur periodvisa investeringar kan vara mindre fördelaktiga. Figuren nedan visar två hypotetiska investerare som båda hade 120 000 kr att investera år 2005. För enkelhetens skull exkluderar vi förvaltningsavgifter och courtage från vår analys, och vi använder avkastningen från indexet MSCI World.

Den första investeraren, representerad med den röda linjen, investerade hela summan 1 januari. Investerare ett förstod att volatilitet skulle kunna inträffa, men räknade inte med en björnmarknad, och ville kunna dra nytta av aktiemarknadens avkastning över tid.

Den andra investeraren, representerad med den blå linjen, kände sig osäker på framtiden och beslutade sig för att investera 10 000 kr i slutet av varje månad fram till december 2005.

Båda investerarna återinvesterade utdelningar och sålde inte några aktier, inte ens under större nedgångar som björnmarknaden 2008–2009. I slutet av 2019 skulle investeraren som investerade hela beloppet i januari ligga före den andra investeraren med mer än 42 000 kr. Det är nästan hälften av portföljens initiala värde!

Figur 1: Hypotetisk jämförelse mellan mindre investeringar över tid eller allt på en gång

*Obs! Det här är ett hypotetiskt exempel som är avsett att illustrera en poäng. Det återspeglar inte faktiska resultat och ska inte tolkas som en prognos.

 FactSet, per 2020-01-15. Baserat på månatlig nettoavkastning för indexet MSCI World i kronor mellan december 2004 och december 2019.

Som vi ser växer marginalen över tid, och i slutet av 2005 är skillnaden ungefär 20 000 kr. Detta beror på fenomenet sammanlagd avkastning, alltså avkastning på tidigare avkastning. Marknaden rör sig inte i en rak linje, men med enkel matematik kan vi illustrera den långsiktiga inverkan. Om vi förlänger exemplet ovan med 20 år och helt enkelt förutsätter en årlig avkastning på 7 procent (vilket är lägre än MSCI Worlds historiska genomsnitt)[v] är skillnaden mellan de två investerarna 344 000 kr i slutet av 2040. Det här är bara ett hypotetiskt exempel, men vi anser att det visar hur mycket missade möjligheter potentiellt kan kosta.

Någonting annat som man bör överväga är att den mänskliga naturen kan motarbeta dig, även vid tillfällen då periodvisa investeringar skulle fungera. Det är en sak att säga att man kommer att fortsätta investera varje månad i takt med att marknaden sjunker. Det är en annan sak att göra det i praktiken. Enligt vår erfarenhet har media en tendens att basunera ut nattsvarta rubriker när det blåser hårt på börsen, något som förstärker det negativa sentimentet på marknaden.

Det är lätt att låta rädslor ta över handen när nyhetsflödet består av idel negativa rubriker. Om förståsigpåarna säger att en fortsatt nedgång är att vänta, skulle du känna dig bekväm med att investera eller skulle du vänta tills stormen lagt sig? En bra möjlighet är bara bra om du drar nytta av den. Så om du funderar på att anamma en strategi med mindre investeringar över tid föreslår vi att du funderar på hur du känslomässigt har klarat tidigare volatilitet på börsen och om du varit frestad att sälja dina innehav när marknaden sjönk. Om du misstänker att du skulle ha svårt att hålla kursen när det blåser hårt kanske metoden med periodvisa investeringar inte är något för dig.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

 Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

Källor:

[i] Källa: FactSet, per 2020-01-21. Baserat på nettoavkastning för indexet MSCI World i euro mellan januari 2011 och december 2011.

[ii] Ibid. Baserat på nettoavkastning för indexet MSCI World i kronor mellan december 2014 och december 2016.

[iii] Ibid. Baserat på nettoavkastning för indexet MSCI World i kronor mellan februari 2015 och juli 2016.

[iv] Ibid. Baserat på månatlig nettoavkastning för indexet MSCI World i kronor mellan december 1969 och december 2019.

[v] Ibid. Baserat på genomsnittlig årlig nettoavkastning för indexet MSCI World i kronor mellan december 1969 och december 2019.