Aktie Styrelsen för Intrum har nått en överenskommelse med Anders Engdahl, som innebär att han lämnar rollen som vd och koncernchef med omedelbar verkan. Styrelsen har utsett styrelseledamoten Andrés Rubio till tillförordnad vd och koncernchef. Rekryteringen av en permanent lösning kommer påbörjas under hösten. Det framgår av ett pressmeddelande på söndagskvällen.

”Anders Engdahl internrekryterades från rollen som finanschef till vd, med den specifika uppgiften att driva transformationsprogrammet One Intrum, som nu pågår för fullt efter hårt arbete. Under de senaste åren har han lyckats växa såväl som transformera företaget till en mer effektiv organisation. Trots detta anser styrelsen att bolaget inte levererat på sin marknadsledande position och fulla potential, främst på grund av otillräckligt kommersiell utveckling. Följaktligen har styrelsen kommit fram till att ett mer transformationsorienterat och kommersiellt ledarskap – med bevisad erfarenhet av liknande transformation – är nödvändigt för att nå Intrums fulla potential”, kommenterar styrelseordförande Magnus Lindquist.

Andrés Rubio har erfarenhet från flera ledande positioner däribland Cerberus, Apollo Management International och Altamira Asset Management, och valdes till styrelseledamot i Intrum 2019.