Aktie Intrum meddelar ytterligare negativa justeringar om cirka 4,3 miljarder kronor i det samkontrollerande italienska så kallade SPV-bolaget. Justeringarna kommer att reflekteras i rapporten för fjärde kvartalet 2022 som kommer att publiceras den 26 januari 2023. Det framgår av ett pressmeddelande på torsdagskvällen.

Bakgrund är att fonder som förvaltas av Carval Investors har ingått avtal om att sälja sin andel om 37,5 procent i det samkontrollerade italienska SPV-bolaget som äger portföljen som Intrum, tillsammans med partners, köpte 2018, till Kistefos för ett belopp om 109 miljoner kronor. I samband med transaktionen har Intrum ingått ett nytt avtal om gemensamt ägande med Kistefos och en överenskommelse om avslut av ett derivatavtal med Carval.

”Då detta är en transaktion som sker på armlängds avstånd mellan två icke-relaterade parter och därav är ett objektivt bevis, kommer Intrum att reflektera denna värdering i bolagets finansiella rapportering med hänsyn till sin andel om 62,5 procent i SPV-bolaget”, heter det.

Ovan nämnda justeringarna avser följande:

Negativa justeringar av bokförda värdet av SPV-bolaget om cirka 3,1 miljarder kronor i Intrums konsoliderade finansiella rapportering.

Nedskrivningar av relaterade kundrelationer om cirka 0,2 miljarder kronor.

Överenskommelse om avslut av ett derivatavtal med Carval som resulterar i en förlust om cirka 1,0 miljarder kronor, som redovisas under EBIT-raden

Som en direkt konsekvens av det ovanstående kommer Intrum även justera ner SPV-bolagets relaterade förväntade återstående inkasseringar (”ERC”) med ca. 5,4 miljarder kronor, i linje med det pris som Kistefos betalar. Detta förväntas inte påverka de seniora skulderna.

De negativa justeringarna är inte kassaflödesdrivande och kommer inte att påverka Intrums nyckeltal avseende prestations- och skuldsättningsmål, eftersom de justeras som en jämförelsestörande post. Överenskommelsen om derivatavtalet, om än en kassaflödesförlust, redovisas under ebit-raden och tas bort som en normaliseringsjustering.

”Intrum är tillfredsställd med utvecklingen i den italienska verksamheten under de senaste 24 månaderna, där bolaget har adderat 92,4 miljarder kronor i tillgångar under förvaltning (”AuM”), ökat den genomsnittliga återvinningsgraden med 50 procent och diversifierat kundmixen med fem nya kundrelationer bland de tio största kunderna”, skriver Intrum.

Intrum bjuder in investerare och ägare till en audiocast med Andrés Rubio, tillförordnad vd & koncernchef, och Michael Ladurner, finanschef, på måndag den 28 november klockan 13.00 för att ge mer information om justeringen och besvara frågor från investerare.