INTRUM: SPÅR VÅG INVESTERINGSMÖJLIGHETER FRÅN SLUTET 2023 - VD

2023-01-26 11:43:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fjärde kvartalet för Intrum var mycket starkt inom alla enheter, men kanske särskilt för Portföljinvesteringar och Strategiska Marknader.

Det säger vd André Rubio till Nyhetsbyrån Direkt efter bolagets bokslutskommuniké på torsdagen.

Geografiskt beskriver han marknaderna i Sydeuropa som särskilt starka medan Nordeuropa varit något trögare. På den negativa sidan anser Andrés Rubio att de finansiella inflödena inte varit på de förväntade nivåerna, men det räknar han med kommer att ändra sig framöver. Inte minst eftersom statistiken pekar ditåt, med en betydande ökning av andelen lån i steg 2 (lån där kreditkvaliteten försämrats betydligt men där ännu inga objektiva bevis finns för en så kallad kredithändelse).

"2023 blir ett övergångsår där vi förbereder oss för en stor våg som kommer. Steg 2-lånen utgör nu över 10 procent av alla krediter. Över tid, när inflödena blir förstådda, blir de portföljinvesteringsmöjligheter", säger Andrés Rubio.

Den väntade ökningen av potentiella investeringar kommer sannolikt enligt Intrum-vd:n att hålla i sig under flera år, från slutet av 2023 och framåt.

Andrés Rubios kanske viktigaste uppgift för närvarande är att minska bolagets skuldsättning, där målet är att få skuldsättningsgraden från rådande nivåer strax under 4 ned till 3,5.

"Företagsobligationsinvesterarna vill att vi minskar och aktieinvesterarna också. I fjärde kvartalet hade vi vissa engångsposter och en betalning till Carval, men för 2023 ser vi inga engångsposter och vi genererar mycket kassaflöde. Vi räknar med att under 2023 års första sex till nio månader ha mindre investeringar än normalt och då kan vi minska skuldsättningen mer, innan vågen (av investeringsmöjligheter, reds anm) kommer", säger Andrés Rubio.

Han tillägger att Intrum vill kunna ta vara på de investeringsmöjligheter man tror kommer att uppstå mot slutet av året, och ett sätt att kunna göra detta är enligt Intrum-vd:n att satsa på investeringspartnerskap där Intrum tar in finansiella partners för att kunna öka portföljinvesteringarna.

"Vi är i början av de samtalen men det kommer att vara systematiskt. Det finns många potentiella partners, med olika profiler, som ser oss som ett sätt att nå ett privilegierat affärsflöde med konstant avkastning. Det är mycket attraktivt för investerare", säger Andrés Rubio.

I bokslutskommunikén skriver Intrum att bolaget överväger att lämna marknaderna i Baltikum, Rumänien och Brasilien, vilket i så fall skulle minska företagets marknadsnärvaro från 25 länder till 20.

"Vi behöver fokusera. De marknaderna är inte så lönsamma men tar ledningstid. Jag vill hellre fokusera på att öka vår närvaro på stora marknader som Frankrike och Storbritannien, där vi också har mer uthållig lönsamhet, säger Intrum-vd:n.

Hur tror du att det första kvartalet blir i år?

"Fjärde kvartalet är traditionellt starkt och första kvartalet är normalt långsamt. De första tre veckorna av det här kvartalet har gått enligt vår budget kan jag säga", säger Andrés Rubio.Direkt-SE