Intrum rusar efter miljardaffär

Publicerad 2017-11-02 09:36

Aktie Kredithanteringsbolaget Intrum Justitia säljer Lindorffs verksamheter i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrums verksamhet i Norge för en likvid om cirka 700 miljoner euro. Försäljningslikviden motsvarar drygt 6,8 miljarder kr vid rådande valutakurser. Under första halvtimmen rusade aktien knappt 3 procent.

Enligt SME-snittet väntades de fem enheterna inbringa 6,2 miljarder kr (runt 10 gånger ebitda).

Under de senaste tolv månaderna, som avslutades per den 30 september 2017, hade de sålda enheterna en omsättning på cirka 190 miljoner euro med ett ebitda-resultat på cirka 55 miljoner euro. Vid samma tidpunkt hade de sålda enheterna köpta fordringar till ett bokfört värde om cirka 400 miljoner euro.

Affären grundar sig på ett företagsvärde för de sålda enheterna på cirka 730 miljoner euro.

Försäljningen förutsätter att EU-kommissionen godkänner det europeiska kredithanteringsbolaget Lowell som köpare.

Intrum Justitias ledning bedömer att de efter försäljningen ”fullt ut kommer att uppfylla de åtaganden som gjordes till Europeiska kommissionen i samband med godkännandet av fusionen mellan Intrum Justitia och Lindorff”.

Intrum har behövt få till ett avtal om försäljning av de fem enheterna senast i december för att blidka EU i spåren av sammanslagningen med Lindorff som skedde tidigare i år.