Rapport Intrum redovisar ett resultat som var bättre än vad analytikerna förväntat sig. Kredihanteringsbolaget ser samtidigt en positiv trender för samtliga segment.

Intrum rapporterar ett justerat rörelseresultat för det första kvartalet 2021 på 1.532 miljoner kronor.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 1.399 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Nettoomsättningen uppgick till 4.200 miljoner kronor i kvartalet, jämfört med snittförväntan på 4.135 miljoner kronor.

Engångsposterna uppgick till netto -1 miljoner kronor för kvartalet, varav portföljomvärderingar uppgick till +2 miljoner kronor. Väntat var engångsposter på -15 miljoner kronor.

Rapporterat rörelseresultat blev 1.531 miljoner kronor. Här var förväntat 1.384 miljoner kronor.

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1.739 miljoner kronor (1.674) och den justerade avkastningen på portföljinvesteringar blev 14 procent (11).

Positiv trend för alla segment

Intrum ser genomgående en positiv trend för alla bolagets segment.

Det skriver vd Anders Engdahl i delårsrapporten för det första kvartalet.

”Inom Portföljinvesteringar har vi stark inkassering och en ökande investeringstakt med avkastning kring femton procent, vilket bidrar till en tvåsiffrig tillväxt. I Kredithanteringstjänster har vi numer en positiv trend av nya ärenden som kommer bidra till omsättningstillväxt och återställa segmentets marginal över de kommande kvartalen. Dessutom har vi en rekordstor pipeline och nya påskrivna kontrakt”, skriver Intrum-chefen i rapporten.

”Vi ser en snabb förbättring i det operationella klimatet för våra Strategiska Marknader vilket leder oss mot normalisering och möjlighet att utnyttja den fulla potentialen i vår verksamhet. Ett tydligt momentum för resterande 2021 stöttar vår långsiktiga, hållbara och organiska tillväxtambition”, resonerar Anders Engdahl.

Intrum anser att det är glädjande att se de första tecknen på återhämtning, inte minst när det gäller den ekonomiska utvecklingen.

”Detta gör oss mer förvissade om en ljusning i våra finansiella och operativa resultat i takt med att vi närmar oss sommaren. Under mars månad hade vi en stark inkassering i våra egna portföljer där några marknader levererade rekordhög inkassoaktivitet och vi hade en rekordförsäljning inom vår spanska fastighetsserviceverksamhet. Utvecklingen under första kvartalet gällande både pandemin och vårt affärsklimat var blandad, men glädjande nog ser vi på flera håll tecken på bättring”, uppger Anders Engdahl.

Den finansiella utvecklingen under första kvartalet var i linje med förväntningarna, skriver han vidare.

Beträffande portföljinvesteringarna uppger sig Intrum se ökad kundaktivitet och räknar med att fortsätta investera över återinvesteringsnivån till en attraktiv förväntad avkastning och i ökad takt under året.