INTRUM: POLISANMÄLS AV DANSKA FORBRUGEROMBUDSMANDEN - MEDIA

2023-03-16 11:18:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den danska myndigheten Forbrugerombudsmanden, ungefär motsvarande svenska Konsumentombudsmannen, har polisanmält Intrum för företagets inkassoverksamhet relaterad till Danske Bank.

Det skriver Ritzau enligt Marketwire.

Ärendet handlar om att Danske Bank med hjälp av Intrum under flera år ska ha låtit driva in fordringar som i själva verket hade förfallit. Enligt banken började problemen med ett system som infördes 2004 för att behandla inkassoärenden och som enligt Danske Bank medförde en rad datafel. Felen innebar att banken i flera fall krävt in skulder som förfallit, och i vissa fall var också kraven högre än skulderna.

För Intrums del handlar det enligt Ritzau om drygt 3.000 fall där det fanns risk för att kraven skulle ha förfallit. Det ska inte heller ha framgått av de brev Intrum sänt ut när och hur personerna satt sig i skuld, eller vilka kreditavtal som låg till grund för kraven.

Enligt Forbrugerombudsmandens bedömning har inte Danske Bank något ansvar för eventuella överträdelser av den danska inkassolagen medan däremot Intrum kan ha gjort sig skyldig till detta, varför myndigheten lämnar ärendena vidare till dansk polis.Direkt-SE