Rapport Intrum redovisar ett justerat rörelseresultat klart över analytikernas förväntningar. Dessutom höjer kredithanteringsbolaget utdelningen. 

Intrum rapporterar ett justerat rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2020 på 1.611 miljoner kronor.
 
Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 1.456 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.
 
Nettoomsättningen uppgick till 5.109 miljoner kronor i kvartalet, jämfört med snittförväntan på 4.389 miljoner kronor.
 
Engångsposterna uppgick till netto -411 miljoner kronor för kvartalet, varav portföljomvärderingar uppgick till +599 miljoner kronor, jämförelsestörande poster hänförligt till joint venture om -1.040 miljoner kronor, jämförelsestörande poster för portföljavskrivningar +150 miljoner kronor och övriga jämförelsestörande poster om -119 miljoner kronor.
 
Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1.258 miljoner kronor (3.780) och avkastningen på portföljinvesteringar sjönk till 8 procent (14).
 
Styrelsen föreslår en utdelning på 12 kronor per aktie vilket kan jämföras med 11 kronor föregående år.