Rapport Kredithanteringsbolaget Intrum rapporterar ett justerat rörelseresultat om 1.095 miljoner kronor för det första kvartalet 2020. Infronts snittestimat, utifrån fyra analytikers prognoser, låg på 1.315 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.333 miljoner kronor i kvartalet, mot ett snittestimat om 4.037 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten var -11 procent, förvärv stod för 16 procent, omvärdering av portföljer -17 procent och valutaeffekter 1 procent. Av den organiska omsättningsförändringen om -11 procent var 5 procentenheter relaterat till en engångskompensation från ett avslutat kundkontrakt motsvarande kvartal föregående år, skriver Intrum i rapporten.

Rapporterat rörelseresultat blev 459 miljoner kronor, belastat av jämförelsestörande poster på -636 miljoner kronor.

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1.650 miljoner kronor och avkastningen på portföljinvesteringar uppgick till 4 procent.

Spår ”sidledes resultat” andra kvartalet

Intrum ser att den pågående krisen har en temporär effekt på bolagets verksamhet. Intrum har en ambition om en sidledes resultatutveckling för det andra kvartalet.

Det framgår av Mikael Ericsons vd-ord i delårsrapporten.

”Vår breda geografiska närvaro och många olika klientlösningar skapar en god diversifiering som tillsammans med en stark underliggande kassaflödesgenerering bidrar till en begränsad operationell inverkan på Intrums verksamhet totalt sett”, uppger Intrum-chefen.

För Intrum handlar det framför allt om en fördröjning av inkassering och kassaflöden.

”De preliminära siffrorna för april pekar på stabila inkasseringsnivåer i vår portfölj jämfört med april föregående år. Trots att det finns ett flertal osäkerhetsfaktorer i skrivande stund, ser vi att denna utveckling stödjer vår ambition om en sidledes resultatutveckling för det andra kvartalet”, skriver Mikael Ericson.

Bolaget förväntar sig att Sydeuropa gradvis öppnar upp domstolarna från och med sommarmånaderna. Intrum ser därefter förutsättningar för en generellt sett mer positiv marknadsutveckling kombinerat med ett uppdämt behov hos sina kunder att accelerera portföljförsäljningar.

”Det tillåter oss att vara tillbaka vid en normaliserad aktivitets- och produktivitetsnivå igen i det fjärde kvartalet.

Även om vi inte väntar oss att nå vårt tidigare resultatmål för 2020, så accelererar vi arbetet med att transformera Intrum för att kunna nyttja de operativa fördelar som vår storlek och geografiska bredd medger”, fortsätter Mikael Ericson.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.