Intrum Justitia rapportrusar

Publicerad 2016-10-19 07:26

Rapport (uppdaterad) Intrum Justitia redovisar ett resultat som var betydligt bättre än väntat. Kredithanteringsbolaget ser dessutom "mycket goda" tillväxtmöjligheter kommande år. Aktien stiger kraftigt på börsen.

Intrum Justitias rörelseresultatet blev 517 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Enligt SME Direkt väntades 470 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.486 miljoner kronor, att jämföra med förväntade 1.432 miljoner kronor.

Vd set goda tillväxtmöjligheter

Intrum Justitia ser sammantaget mycket goda tillväxtmöjligheter under kommande år.

Det skriver bolagets vd Mikael Ericson i rapporten för det tredje kvartalet.

Bolaget fortsätter arbetet med att öka sin adresserbara marknad genom att öka närvaron i nya tillgångsklasser för köpta fordringar samt genom tillväxt i nya kundsegment.

”På vissa av våra marknader ser vi till exempel goda möjligheter att växa genom förvärv av säkerställda fordringar. Inom såväl köpta fordringar som inom kredithantering ser vi god potential att växa inom kundsegmentet för små och medelstora företag”, skriver han.

Bolaget utesluter heller inte expansion till nya länder inom Europa, om förvärv kan identifieras som möjliggör att Intrum kan nå en marknadsledande position, uppger Mikael Ericson.

Stiger kraftigt

Intrum Justitias aktie stiger kraftigt i den inledande handeln. Tio minuter efter börsöppning handlades aktien för 296 kr, en uppgång på över 8 procent.

Följ aktien här:

{Chart}