Starkt resultat av Intrum Justitia

Publicerad 2016-07-19 11:26

Rapport Kredithanteringsbolaget Intrum Justitias rörelseresultat blev 474 miljoner kr i det andra kvartalet. Enligt SME Direkt väntades 448 miljoner kr.

Nettoomsättningen uppgick till 1 475 miljoner kr, att jämföra med förväntade 1 478 miljoner kr. Kredithanteringsbolaget Intrum Justitia ser goda investeringsmöjligheter, både rörande uppköp av kredithanteringsföretag och på portföljsidan.

– Pipelinen är god och vi jobbar aktivt. Vi har agendan och musklerna, vi får se vart förhandlingar leder, säger Intrum Justitias vd Mikael Ericson, som tror att bolaget gör någon ny affär under de kommande kvartalen.

Finanschefen Erik Forsberg fyller betonar att tanken är förvärv av små eller medelsstora företag och att förvärv ofta har ett värde på 100 till 200 miljoner kr samt en omsättning någonstans mellan 50 och 100 miljoner kr.

Att Intrum Justitia utökat sin kreditfacilitet i slutet av 2015 samt lånat upp 160 miljoner euro i en obligation under det gångna kvartalet beror på att bolaget vill ha ”finansiella muskler, så att det kan ta tillvara på investeringsmöjligheter, enligt Mikael Ericson.

På rullande tolv månader fram till det andra kvartalet 2016 uppgick investeringarna i köpta fordringar till 2,7 miljarder kr, mot 1,7 miljarder kr motsvarande period året innan.

– Vi vill över tid se en årlig tillväxt, säger Erik Forsberg med tillägg att det samtidigt kan slå något enskilt kvartal eller även år och att bolaget inte guidar specifikt kring investeringsnivåer.

Avkastningen på köpta fordringar uppgick till 19 procent i det gångna kvartalet, exklusive omvärderingar, mot 21 procent motsvarande kvartal i fjol.

– Vi är väldigt nöjda med att, likt under det första kvartalet, ha en avkastning på 19 procent. Det är en rimlig utveckling med de lägre marginalerna i lågräntemiljön som medför viss prispress. Vi kommer ned från väldigt höga nivåer och det är även rimligt att tänka sig att avkastningen fortsätter ned. Det är inget problem ur Intrum Justitias perspektiv, det finns fortfarande väldigt mycket värde i att köpa portföljer, säger Erik Forsberg.

Rörande skuldsättningen – där Intrum Justitia på senare tid legat under spannet mellan 2,0 till 3,0 av rörelseresultatet före avskrivningar och amorteringar – nådde bolaget under kvartalet upp till 2,0.

– Då spannet sträcker till 3,0 har vi goda möjligheter att komma upp lite, säger han och antyder samtidigt att bolaget kan tänkas ligga i den nedre delen av spannet.

Kring de finansiella målen säger Mikael Ericson att det kanske viktigaste målet är att leverera 10 procents ökning av vinsten per aktie.