Intrum öppnar plånboken

Publicerad 2014-10-22 07:19

Rapport Intrum Justitias rapport var bättre än väntat. Kredithanteringsbolaget ska nu dela ut pengar till aktieägarna genom att köpa tillbaka aktier.

Intrum Justitias rörelseresultat blev 415 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Enligt SME Direkt väntades 383 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.309 miljoner kronor, att jämföra med förväntade 1.266 miljoner kronor.

Ska köpa tillbaka aktier

Intrum Justitia har beslutat att initiera ett återköpsprogram. Syftet med programmet är att nedsätta bolagets aktiekapital genom indragning av de aktier som återköps.

Genom programmet kommer Intrum Justitia att återföra ytterligare medel till aktieägarna. Styrelsen bedömer att detta kommer att ge bolaget en mer optimal kapitalstruktur.

Återköpen avses att genomföras under perioden 23 oktober 2014 till och med den 30 december 2014.

Maximalt kommer aktier för 350 miljoner kronor, eller 7,7 miljoner aktier, att återköpas.