Intrum sämre än väntat

Publicerad 2014-04-23 07:42

Rapport Kredithantetringsjättens resultat nådde inte riktigt upp till analytikernas förväntningar. Dessutom har bolaget problem i Holland.

Intrum Justitia redovisade på onsdagsmorgonen ett resultat före skatt på 237 miljoner kronor i första kvartalet, något under enligt SME Direkt väntade 243 miljoner. Nettoomsättningen uppgick till 1.204 miljoner kronor, mot väntade 1.161 miljoner kronor.

”Intrum Justitia hade en god utveckling under det första kvartalet 2014. Intäkterna ökade med 15 procent och rörelseresultatet ökade med 18 procent jämfört med samma period föregående år, justerat för omvärderingar av portföljer med fordringar samt valutaeffekter”, konstaterar vd Lars Wollung i rapporten.

Knackigt i Holland

Intrum Justitias svenska och finska verksamheter har utvecklas i enlighet med plan, medan bolagets holländska enhet inte nått upp till förväntningarna. Intrum arbetar därför med att anpassa kostnader och omstrukturera denna enhet.

Det skriver vd Lars Wollung i kvartalsrapportens vd-ord.

Under kvartalet har västra och centrala Europa haft en stark utveckling, medan Norra Europa visat lägre tillväxt med relativt stora skillnader mellan enskilda länder.

Verksamhetsområdet Finansiella Tjänster har utvecklats stabilt, med en intäktsökning om 25 procent och en avkastning på köpta fordringar om 19 procent, att jämföra med koncernens avkastningskrav på 15 procent.

Investeringsnivån för köpta fordringar i kvartalet uppgick till 688 miljoner kronor, cirka 25 procent lägre än det mycket starka första kvartalet föregående år, fortsätter Lars Wollung.

Kredithantering hade en god intäktstillväxt under det första kvartalet, tack vare ökade volymer från egna portföljer samt viss förvärvad tillväxt.

Resultatmässigt visade verksamhetsområdet ingen stor förändring jämfört med samma period i fjol, dock med något lägre marginaler.

”Arbetet med att öka inkasseringseffektivitet och därmed förbättra verksamhetsområdets marginaler fortskrider enligt plan”, skriver vd:n vidare.