Får stöd för samgående med Lindorff

Publicerad 2016-11-28 08:29

Aktier ISS, som ger råd till aktieägare inför bolagsstämmor, rekommenderar Intrum Justitias aktieägare att rösta för styrelsens förslag att godkänna samgåendet med Lindorff samt att emittera nya aktier till Lindorffs aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande som Intrum Justitia skickat ut på måndagsmorgonen.

ISS är rådgivare till uppskattningsvis en fjärdedel av Intrum Justitias aktieägare. Den extra bolagsstämman äger rum den 14 december.

”Vi välkomnar ISS stöd för den här affären. Tillsammans med styrelsen och ledningen är jag övertygad om att det här samgåendet skapar värde för såväl våra aktieägare som kunder, slutkunder och anställda”, kommenterar Mikael Ericson, koncernchef Intrum Justitia.

Det föreslagna samgåendet med Lindorff har i bland annat Dagens Industri fått kritik från vissa ägare och finansaktörer.