Intrum Justitia går samman med Lindorff – rusar 15 procent på börsen

Publicerad 2016-11-14 09:24

Aktie Intrum Justitia och Lindorff går samman genom en affär där börsnoterade Intrum Justitia förvärvar Lindorff genom att betala med nyemitterade aktier. På börsen rusade Intrum Justitia-aktien över 15 procent.

”Banksektorn genomgår en strukturell förändring som saknar motstycke. Tillsammans får vi den storlek och position som krävs för att ta tillvara de tillväxt- och expansionsmöjligheter som detta skapar på marknaden”, säger Mikael Ericson, Intrum Justitias vd.

Intrum Justitias och Lindorffs aktieägare kommer att äga cirka 53 procent respektive 47 procent av aktierna i det sammanslagna bolaget. Nordic Capital, i dag är majoritetsägare i Lindorff, kommer att indirekt bli den största aktieägaren i det sammanslagna bolaget med cirka 45,5 procent av aktierna.

Samgåendet kommer enligt planerna generera kostnadssynergier som uppskattas till 0,8 miljarder kronor per år, ”och därtill betydande intäktssynergier”, skriver bolagen.

Affären, som rekommenderas enhälligt av styrelserna i Intrum Justitia och Lindorff, väntas kunna slutföras under andra kvartalet 2017.

”Jag är väldigt nöjd med att vi har kommit överens om att genomföra det här industriellt riktiga samgåendet. Det sammanslagna bolaget har potential att framöver skapa betydande värden för såväl sina kunder och aktieägare som för samhället i stort”, säger Lars Lundquist, styrelseordförande Intrum Justitia.

Lindorff grundades 1898 och har sitt huvudkontor i Oslo. Bolaget har 4.400 medarbetare i 13 länder och huvudkontoret ligger i Oslo. De senaste tolv månaderna uppgick Lindorffs intäkter till motsvarande cirka 6,4 miljarder kronor. Som en jämförelse uppgick Intrum intäkter till 5,8 miljarder under samma period. Intrum Justitia har cirka 4.000 anställda.

Oklart vem som blir vd

 Det är ännu inte klart vem som blir vd för det sammanslagna bolaget Intrum Justitia/Lindorff, men en koncernchef kommer att utnämnas ”senast i samband med att transaktionen slutförs”.

Fram till det att transaktionen har genomförts kommer Mikael Ericson att fortsätta att vara vd för Intrum Justitia och Klaus-Anders Nysteen kommer att fortsätta att vara vd och Lindorff. Mikael Ericson kommer dock att vara övergripande ansvarig för att planera samgåendet mellan de två bolagen och kommer att rapportera till en Integrationskommitté bestående av styrelseledamöter från såväl Intrum Justitia som Lindorff.

”Hela ledningen för det sammanslagna bolaget kommer att presenteras efter att transaktionen är genomförd och spegla styrkor och erfarenhet från båda bolagen, samt vara baserad på en utvärdering av ledande befattningshavare i båda bolagen”, skriver bolaget.

Det sammanslagna bolaget kommer att ha sitt juridiska säte i Stockholm, men fortsatt ha betydande verksamhet och kompetenscenter i Oslo och på andra ställen i Europa.

Beslut om hur verksamheten ska vara strukturerad, var olika funktioner ska vara placerade samt vilket namn och varumärke som det sammanslagna bolaget ska ha fattas efter att transaktionen har genomförts, heter det.

Synergiereffekter kostar 1 miljard att implementera

De kostnadssynergier om 0,8 miljarder kronor per år som förutses i sammanslagningen mellan Intrum Justitia och Lindorff kommer få fullt genomslag 3-4 år efter att affären har stängts.

Det framgår av pressmeddelandet från bolagen med anledning av affären.

Kostnaderna för att implementera synergierna uppskattas till cirka 1 miljard kronor och förväntas uppstå under de två år som följer på transaktionen.

Synergierna ska förverkligas genom ”optimering av operations centers, sammanslagning av administrativa funktioner och stödfunktioner, harmonisering av IT-system, utveckling och underhåll av system samt skalfördelar gällande inköp”, enligt bolagen.

Förutom kostnadssynergier ser parterna ”betydande intäktssynergier”.

Graf: Följ Intrum Justitias aktie här.

{Chart}