INTRUM: JUSTERAT RÖRELSERESULTAT 1.928 MLN KR 4 KV (EST 2.048)

2023-01-26 07:07:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kredithanteringsbolaget Intrums justerade rörelseresultat uppgick till 1.928 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022. Väntat var ett justerat rörelseresultat på 2.048 miljoner, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers prognoser.

Rörelseresultatet blev -1.153 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt räknat med -1.305 miljoner kronor. I det redovisade rörelseresultatet ingår engångsposter på -3.081 miljoner kronor relaterade till bland annat negativa justeringar för det samkontrollerande italienska SPV-bolaget. Analytikerna hade i snitt räknat med negativa engångsposter på 3.353 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev -3.576 miljoner kronor mot förväntade -2366 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 5.557 miljoner kronor, att jämföra med analytikersnittet på 5.189 miljoner kronor.

Totala portföljinvesteringar uppgick i kvartalet till 1.277 miljoner kronor (2.683). Justerad avkastning på portföljinvesteringarna var 15 procent (14).

Utdelningen föreslås bli 13:50 kronor per aktie. Året innan var utdelningen 13:50 kronor per aktie.Direkt-SE