Rapport Kredithanteringsbolaget Intrum rapporterar ett resultat i linje med de preliminära siffror som tidigare släppts. 

Intrum rapporterar ett justerat rörelseresultat om 1.687 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020.

Bolaget lämnade den 19 oktober preliminära siffror gällande bland annat det justerade rörelseresultatet, som då angavs till just 1.687 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 4.521 miljoner kronor i kvartalet, att jämföra med 3.786 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol. Analytikernas snittestimat, insamlade före den 19 oktober, var 3.920 miljoner kronor.

Rapporterat rörelseresultat blev 1.688 miljoner kronor. Här var förväntat 1.334 miljoner kronor, insamlat före 19 oktober.

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 837 miljoner kronor (831) och avkastningen på portföljinvesteringar uppgick till 12 procent (15).