Rapport Intrum redovisar ett resultat som var bättre än väntat. Kredithanteringsbolaget höjer dessutom utdelningen.

Intrums rörelseresultatet blev 2.040 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.839 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av sex analytikers prognoser.

Nettoomsättningen uppgick till 4.870 miljoner kronor, att jämföra med analytikersnittet på 4.688 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 13:50 kronor per aktie för helåret 2021, att jämföra med förväntade 13:70 kronor. Året innan var utdelningen 12:00 kronor per aktie.