Aktie (Uppdaterad) Intrum redovisar ett resultat klart högre än väntat. Rapporten släpptes i förtid efter att man misstänkt att innehållet i rapporten kunde ha läckt. Aktien var också handelsstoppat under några timmar på onsdagen. 

Orsaken till ”läckan” var att ett mejl skickats till fel adress. Intrum agerade då omedelbart, säger Intrums vd Mikael Ericson till Dagens Nyheter apropå handelsstoppet i aktien tidigare under tisdagen.

”Det är inte så att vi såg någon rörelse på börsen eller så, men vi agerade direkt för att säkerställa att informationen som fanns utanför huset inte kunde användas helt enkelt”, fortsätter han.

Det inträffade kallas för ”ett mänskligt misstag”. Därefter tog bolaget det säkra före det osäkra, säger Mikael Ericson.

Intrums bokslut för 2019 skulle ha släppts på onsdagsmorgonen. Till följd av det inträffade har den dock släppts redan på tisdagen, efter ett handelsstopp. Bolagets rapportpresentation väntar klockan 13.

Aktien är upp omkring 4 procent kort efter att handelsstoppet hävts, mot knappt +2 procent vid stoppet.

Resultat över förväntan

Intrum rapporterar ett justerat rörelseresultat om 1.821 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019. Infront Datas snittestimat, utifrån fyra analytikers prognoser, låg på 1.723 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 4.663 miljoner kronor i kvartalet, mot ett snittestimat om 4.411 miljoner kronor.

Rapporterat rörelseresultat blev -2.137 miljoner kronor, belastat med nedskrivning av goodwill på -2.700 miljoner kronor och andra jämförelsestörande poster på -1.258 miljoner kronor.

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 3.780 miljoner kronor och avkastningen på portföljinvesteringar uppgick till 14 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 11:00 kronor per aktie för 2019, en höjning från 9:50 kronor. Här var väntat 10:50 kronor, enligt Infronts sammanställning.

Miljardnedskrivning

Intrum hade negativa jämförelsestörande poster om 3.958 miljoner kronor i det fjärde kvartalet samt 4.148 miljoner kronor under det gångna helåret.

Det framgår av bokslutet för 2019.

”Fjärde kvartalets resultat har belastats med en nedskrivning av goodwill hänförlig till regionen Iberiska halvön & Latinamerika som en konsekvens av utmaningar i Spanien och lägre intjäningsnivå jämfört med tidigare perioder med andra marknadsförutsättningar”, framhåller bolaget.

Vd:n Mikael Ericson noterar att nedskrivningen av värdet på immateriella tillgångar i Spanien med 2,9 miljarder kronor reflekterar den vinstnivå Intrum har observerat på marknaden under de senaste kvartalen.

”Förvärvet av Solvia som ger oss en stärkt marknadsposition i kombination med att vi adresserat kostnadsbasen gör att vi väntar oss en stabil verksamhetsutveckling i Spanien när vi nu blickar in i 2020”, fortsätter han.

Utöver Spanien påverkades resultatet även av kostnader om 0,6 miljarder kronor relaterat till ett effektivitetsprogram, 0,1 miljarder kronor avseende transaktionskostnader, 0,1 miljarder i IT-nedskrivningar samt övriga poster om 0,2 miljarder kronor som i stort är kopplat till integrationskostnader för Lindorff, avsättningar samt momsavgifter.

”Av våra totala jämförelsestörande poster om 4,0 miljarder kronor i kvartalet är 3,1 miljarder icke kassaflödespåverkande”, fortsätter vd:n.

2020 har inletts väl

Intrum noterar att 2020 har startat väl. Detta stödjer bolagets målsättning att leverera på de ”ambitiösa” målen för 2020.

Det skriver Mikael Ericson i bokslutskommunikéns vd-ord.

Ambitionen att nå en skuldsättningskvot om 2,5-3,5 gånger ebitda samt en vinst per aktie om 35 kronor för helåret 2020 behålls således.

”Med vår storlek och diversifiering är vi väl positionerade för att fortsätta växa verksamheten på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi har en ambitiös affärsplan för 2020 som stödjer våra finansiella mål men det kräver felfri exekvering. Vi ser fram emot att uppdatera marknaden om vår strategi och finansiella mål på vår kapitalmarknadsdag i Stockholm den 19 maj”, fortsätter vd:n.

Vid utgången av 2019 var nettoskuldskvot 4,3 gånger ebitda. För det gångna helåret var den rapporterade vinsten per aktie -2:76 kronor. Justerat för jämförelsestörande poster i rörelseresultatet och finansnettot uppgick den justerade vinsten per aktie till omkring 27:8 kronor.

Aktier
Aktiechefen: P/E-tal dåligt sätt att värdera börsen
Börsen
Positiv avslutning på måndagsbörsen
Analyser
Här är måndagens färska analyser
Placera
Morningstar: Tillväxtmarknadsobligationer ger inte betalt för risken
Analys
Danske ser begränsad kurspotential i HexagonSlopar köprekommendation
Analys
SocGen: Swedish Match en icke-traditionell tobaksaktieInleder med köp
Analys
Carnegie ser köpläge i Loomis
Aktie
Skandalbolaget rusar efter förvärvsintresse
Analys
AFV: Trelleborg intressant aktie på industrisidan
Råvaror
Guldet når nya rekordnivåerInvesterare söker säkra hamnar
Insider
Många insideraffärer i sommar
Asien
Blandat på Asiens börser
200 000 svenskar id-kapadeVissa hemförsäkringar ger skydd mot id-kapningar
Rekommendationer
Behåll Mips
Börsen
Bankanalytiker tror på Nordea
Barns ekonomi
Privatekonom: Lär barnen ekonomi i sommar
Fritidshus
Så mycket tjänar du på att hyra ut stugan
Rekommendationer
Köp ABB och Nordea
Råvaror
Så blir du en vinnare på guldfebernGuldpriset det högsta sedan 2011
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rekommendationer
Köp SKF och Betsson
Insättningsgaranti
Riksgälden vill höja insättningsgarantin
Börsen
Swedbank tror på Nordea
Rekommendationer
Rekommendationer: Köp Swedbank och Trelleborg
Hållbart sparande
Fler vill spara klimatsmartMen få går från ord till handling
Näthandel
Äldre köper allt mer på nätet