Intrum bättre än väntat

Publicerad 2014-02-05 08:10

Delårsrapport Intrum Justitia levererar en rapport som var bättre än väntat på i stort sett alla punkter. Nu ska inkassojätten fortsätta att återköpa egna aktier.

Intrum Justitias resultat före skatt blev 294 miljoner kronor i fjärde kvartalet. Enligt SME Direkts sammanställning väntades ett resultat före skatt på 289 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.231 miljoner kronor, mot väntade 1.211 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 340 miljoner kronor. Där låg 334 miljoner i förväntansbilden inför rapporten.

Utdelningen föreslås bli 5:75 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 5:65 kronor.

Intrum Justitia avser att återuppta återköpen av den egna aktien under perioden från och med den 6 februari till och med 21 mars.

I samband med rapporten för det tredje kvartalet meddelande bolagsledningen att återköpsprogrammet skulle upphöra med återköp temporärt i det fjärde kvartalet.

Intrum Justitia investerade 266 miljoner kronor i köpta fordringar (753) under det fjärde kvartalet.

Förväntat var 802 miljoner kronor, enligt SME Direkt som på denna punkt sammanställt två estimat från analytiker. 

”Den lägre investeringsnivån under det fjärde kvartalet förklaras dels av en lägre volym av investeringar i stora portföljer, där skillnader i investeringsvolym kan vara betydande mellan enskilda kvartal och enskilda år, dels av lägre investeringar i forward flow-kontrakt där avkastningen ej bedöms nå upp till koncernens målsättning”, skriver Intrums vd Lars Wollung i bokslutskommunikén.

Nettoomsättningen i Intrum Justitias affärsområde Finansiella tjänster, som till största del utgörs av köp av avskrivna fordringar, var 495 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (340) och rörelsemarginalen blev 55 procent (47).

Enligt SME väntades 488 miljoner respektive 53,1 procent för Finansiella tjänster i det tredje kvartalet.

Avkastningen på köpta fordringar var 21 procent (18). Bolagets mål är 15 procent på detta område.

Uppbyggnaden av koncernens nya finansiella tjänster, som factoring och betalningsgarantier, har belastat rörelseresultatet för fjärde kvartalet med 12 miljoner kronor.

Omsättningen inom affärsområdet Kredithantering var 927 miljoner (868) med en rörelsemarginal på 24 procent (26).

Enligt SME Direkt väntades en omsättning på 912 miljoner kronor och en marginal på 26,2 procent.