Aktie Aktien i djurhälsobolaget Intervacc återhämtade delar av onsdagsförmiddagens ras på 36 procent när handeln återupptogs vid 17-tiden på eftermiddagen. Klockan 17.15 var aktiens nedgång begränsad till 23 procent för dagen som helhet.

Under onsdagseftermiddagen skickade Intervacc ut ett pressmeddelande där bolaget kommenterade handelsstoppet av bolagets aktie.

Intervacc handelsstoppades på onsdagsförmiddagen sedan en skrivelse från Läkemedelsverket den 10 december börjat spridas bland annat på Twitter och fått aktien att falla.

Skrivelsen innehåller i stort sett korrekta iakttagelser, men verket har formulerat sig ”lite väl kraftfullt”, sade Intervaccs vd Andreas Andersson till Nyhetsbyrån Direkt tidigare under dagen.

I texten skriver verket bland annat att vaccinet Strangvac inte kan användas med syfte att begränsa och bekämpa smitta. Andreas Andersson instämmer i flera av Läkemedelsverkets konstateranden, men har synpunkter på den specifika frasen.

”Den delen av citatet har fått ett eget liv bland investerare på nätet och där kan jag tycka att man har formulerat sig lite väl kraftfullt. Att man inte kan använda det för att begränsa och bekämpa smitta tycker jag är att gå lite väl långt”, sade Intervacc-vd:n och pekade på verkets följande kommentar om att vaccination inte kan ersätta smittskyddsåtgärder.

”Det håller vi helt med om. Man har varit rädd att när man börjar vaccinera blir man slarvig, och man vill betona att vaccination inte ersätter smittskyddsåtgärder. När vi lanserar vaccinet kommer vi också att förespråka traditionella smittskyddsåtgärder”, sade han.

Intervacc-vd:n påpekade att vaccinet är godkänt och anser att det kommer att spela en stor roll för hur man hanterar kvarka i Sverige och övriga Europa i framtiden.

”På samma sätt som andra vaccin minskar risken för infektion, eller kraftig infektion så hör vaccinering vanligtvis ihop med minskad smittspridning. Man kan dra parallellen med vaccination mot covid-19. Det finns inga garantier för att vaccinerade individer inte kommer att bli smittade, men symtomen som vaccinerade individer upplever är vanligtvis mycket mildare, och detta leder vanligtvis till mindre smitta”, skrev Intervacc i pressmeddelandet.

”Vår tolkning är att Läkemedelsverket vill säkerställa att hästägare och veterinärer fortsätter med smittskyddsåtgärder även efter att man vaccinerat sina hästar. Vi delar denna uppfattning och vi kommer vara tydliga med att man som hästägare även fortsättningsvis ska följa vanliga smittskyddsåtgärder. Vårt mål är att förbättra hästarnas hälsa, utöver vad som är möjligt idag och att detta sker genom både förebyggande smittskyddsåtgärder och vaccination”, tillade bolaget.