Rapporter Nästan 30 av Stockholmsbörsens bolag släpper bokslutsrapporter på onsdagen. Bland dessa finns Tele2, Boliden, Swedish Match och Veoneer för att nämna några.

Tele2: Fokus på utsikter efter Comhem-fusion

Efter ett fjärde kvartal som för Tele2 har varit hektiskt på M&A-fronten ligger fokus i bokslutsrapporten på vilka utsikter vd:n Anders Nilsson kommer att presentera för den nya koncernen.

Sammanslagningen med Com Hem slutfördes den 5 november 2018 och präglar fjärde kvartalets siffror. Tele2 har även bildat samriskbolag med T-Mobile i Nederländerna och inlett säljprocessen av sitt samriskbolag i Kazakstan.

Deutsche Bank räknar med att Tele2 höjer sitt mål för synergierna från Com Hem-affären till 1,2 miljarder kronor. Tele2 har tidigare uppskattat synergierna till 900 miljoner kronor i årstakt, där hälften ska genereras på intäktssidan och hälften på kostnadssidan.

Samtidigt lyfter banken fram att Com Hems underliggande tillväxt väntas bli svagare under 2019 med hänvisning till att det blir svårare att växa inom tv-segmentet.

”Trots att det finns uppsida i synergimålen, räknar vi med att den underliggande tillväxten i Com Hem blir svagare under 2019 och vi räknar med 2,4 procent tillväxt i konsumentintäkterna (mot förväntade 3,9 procent under 2018)”, skriver Deutsche Bank i en analys.

Danske Bank tror i sin tur att Tele2 nu går in i en period av konsolidering och integration vilket kommer förbättra kassaflödet från 2020 och framåt. Samtidigt minskar riskprofilen för aktien i samband med att bolaget lämnar Kazakstan, vilket kan ge ytterligare 3-7 miljarder kronor i extra kapital som har potential att tillfalla aktieägarna på ett eller annat sätt kommande månader utöver den ordinarie utdelningen, menar banken enligt en analys.

Morgan Stanley räknar med att den planerade avyttringen i Kazakstan ger möjligheter till en potentiell extrautdelning motsvarande en direktavkastning på över 3 procent.

Under det fjärde kvartalet ser Tele2:s svenska mobilverksamhet ut att ha varit stabil, menar Morgan Stanley som tror på en tillväxt i de mobila tjänsteintäkterna på 1 procent under det fjärde kvartalet.

Fjärde kvartalets siffror från Tele2 inkluderar Com Hem från och med den 5 november 2018. Verksamheten i Kazakstan är exkluderad under fjärde kvartalet. Jämförelsesiffrorna från fjärde kvartalet 2017 är exklusive Com Hem och Kazakstan.

Enligt Infront Datas sammanställning av fyra analytikerprognoser ligger snittestimatet på intäkter för Tele2-koncernen om 7,2 miljarder kronor (5,9) fjärde kvartalet med ett ebitda-resultat på 1,9 miljarder kronor (1,3).

För helåret 2019 ligger snittestimatet på intäkter om 30,7 miljarder kronor och ett ebitda-resultat på 9,3 miljarder.

Boliden: Stabilt kvartal väntas – utdelning intressant

Gruv- och smältverksbolaget Boliden väntas lämna en stabil rapport för det fjärde kvartalet med ett rörelseresultat inte långt från det tredje kvartalets.

Operationellt ligger fokus på koppargruvan Aitik utanför Gällivare och på zinkproduktionen vid irländska Tara, men intresset är också betydande för hur stor den väntade extrautdelningen ska bli. På önskelistan finns dessutom mer information om bolagets oväntat höga investeringsprognos för 2019.

Den bilden ger ett antal analytiker inför bokslutet.

”Vi räknar med ett totalt sett stabilt kvartal operationellt sett, med ett solitt resultat från Smältverk och fortsatt god produktion vid Aitik – men med förväntningar om en något lägre zinkproduktion vid Tara även i det fjärde kvartalet”, skriver Kepler Cheuvreux.

Vid Aitik nåddes rekordproduktion under det tredje kvartalet, med 10,8 miljoner ton anrikad malm. Gruvan närmar sig därmed målet 45 miljoner ton, en nivå som enligt planerna ska uppnås till 2020. Den nya malmkrossen, som togs i drift i början av förra sommaren, bidrog.

”Vi tror att fokus i rapporten kommer att fortsätta att vara på krosstabiliteten i Aitik och på utvecklingen av metallhalterna i Tara”, skriver Pareto Securities.

I det tredje kvartalet påverkades Taras produktion negativt av effekterna av ett planerat underhållsstopp, samtidigt som zink- och blyhalterna var lägre än tidigare.

Bolidens resultat för det tredje kvartalet var i stort sett i linje med marknadens snittestimat, men att bolaget höjde sin prognos för investeringarna, capex, från drygt 6 miljarder kronor 2018 till knappt 8 miljarder 2019, väckte förvåning och besvikelse i analytikerkretsar.

”Vi ser en möjlighet att ledningen adresserar osäkerheten kring capex-nivåerna på medellång sikt, antingen i samband med bokslutet eller vid kapitalmarknadsdagen i mars”, resonerar Deutsche Bank, som tror att investeringarna kommer att sjunka tillbaka till omkring 6 miljarder kronor från och med 2020.

De senaste årens starka kassaflöde innebär att Boliden med stor sannolikhet kommer att ge en extra utdelning för 2018, alternativt göra betydande återköp av egna aktier, påpekar en rad analytiker som i flera fall spår att detta kommer att gälla även för nästa år.

Enligt Infront Datas sammanställning av tolv analytikers prognoser väntas i genomsnitt ett justerat rörelseresultat om 1.886 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (2.912). För affärsområdet Gruvor väntas rörelseresultatet landa på 1.272 miljoner (2.179), medan Smältverk spås leverera ett underliggande resultat om 610 miljoner (766).

Utdelningen väntas totalt, inklusive extrautdelning, uppgå till 15:77 kronor per aktie.

Swedish Match: Tre punkter i fokus

När Swedish Match släpper sin rapport på onsdag riktas blickarna mot bolagets kärna, ett potentiellt problem och en rejäl tillväxtprodukt. Eller med andra ord: den skandinaviska snusverksamheten, USA-förbudet mot smaksatta cigarrer och den tobaksfria nikotinprodukten Zyn.

Enligt Infront Datas sammanställning av elva analytikers estimat väntas Swedish Match totala försäljning ha stigit till 3.239 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (2.951).

Resultatmässigt har Swedish Match en del att leva upp till efter att ha överträffat förhandstipsen sju kvartal i rad. Inför denna gång spås rörelsevinsten från produktområdena landa på 1.221 miljoner kronor (1.096).

Några punkter inför rapporten som framkommit i de analyser Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

* Snusdelens rörelsevinst vänta stiga till 694 miljoner kronor (612). Prishöjningen på snus i Sverige i maj 2018 väntas fortsätter att bidra även om Swedish Match marknadsandel på den svenska snusmarknaden sannolikt fortsatt ner. Samtidigt bör snus- och nikotinprodukter utanför Skandinavien leverera vinst då verksamheten vände till plus under 2018 efter år av förluster.

Bakom vändningen för delen utanför Skandinavien ligger dels minskade marknadsföringskostnader för Generalsnuset i USA, men främst den amerikanska expansionen för Zyn. Förväntningarna på Zyn är höga, om än inte fullt så uppskruvade som när Swedish Match-aktien i mitten av augusti i fjol noterade all-time-high på drygt 530 kronor. I skrivande stund handlas den kring 416 kronor.

Men även om den värsta Zyn-febern lagt sig och temperaturen kommit ner några grader är fokus stort på hur expansionen väntas gå vidare under 2019. Vid utgången av det tredje kvartalet fanns Zyn i drygt 13.000 försäljningsställen i västra USA och budskapet från Swedish Match har varit att man inte ska räkna med någon större distributionsökning innan den amerikanska tillverkningen är på plats.

Planen är att den nya Zyn-fabriken i USA ska börja producera under det första halvåret 2019, med full kapacitet på mer än 60 miljoner dosor under 2020.

Utöver USA-marknaden har Swedish Match så här långt informerat sparsamt om Zyns eventuella resa i Europa. Förutom i Sverige säljs Zyn i dag bara i Tjeckien.

* Produktsegmentet Övriga Tobaksprodukter, som till stor del består av de amerikanska massmarknadscigarrerna, väntas leverera en vinst på 471 miljoner (417).

Även om vinsttillväxten fortgår vilar orosmoln över produktsegmentet. Ett potentiellt problem är vad som kan komma från förvaltningsdomstolen i tyska Bayern som håller på att utvärdera chew bags-kategorin. I ett värsta scenario kan chew bags i förlängningen falla under EU:s lag om snusförbud och därmed inte få säljas.

Kanske ännu högre på ”problemlistan” står ett förbud mot smaksatta cigarrer i USA. Det amerikanska läkemedelsverket FDA håller på att ta fram riktlinjer för cigarrmarknaden som ämnar att förbjuda smaker i alla cigarrer, ett förbud som enligt vissa bedömare kan träda i kraft 2021.

Analytikerkåren är splittrad vad gäller effekten från ett smakförbud. Vissa talar om ett slag mot försäljning och vinst medan andra menar att Swedish Match kommer kompensera med prishöjningar på det återstående cigarrsortimentet.

Veoneer: Utsikter och finansiella mål

Bilsäkerhetsföretaget Veoneer väntas rapportera ännu ett kvartal med stigande förluster och negativ organisk tillväxt. Bolaget har redan meddelat de goda nyheterna – att orderingången ökade med 40 procent under 2018, motsvarande mer än 1,2 miljarder dollar per år – varför fokus riktas mot utsikterna för 2019 och försäljningsmålet för 2022.

”Optimistiska kommentarer från ledningen under de andra och tredje kvartalen om kundaktivitet och avrop för aktiva säkerhetsprodukter skulle kunna leda till en ökning av försäljningsmålet för 2022, tror vi”, skriver DNB Markets i en analysuppdatering inför bokslutet.

Veoneer uppgav i samband med niomånadersrapporten att försäljningsmålet för 2020 knappast skulle nås, men att det såg bättre ut för 2022-målet om en försäljning på 4 miljarder dollar, ett mål som rentav skulle kunna överträffas.

En konsekvens av det försenade 2020-målet är också att målet om en rörelsemarginal på 0-5 procent försenas med ett till två år.

Bolaget har redan guidat för att den organiska tillväxten för helåret 2018 ska landa på cirka -5 procent. Enligt Infront Datas prognossammanställning räknar analytikerna i snitt med en organisk tillväxt om -7,7 procent i det fjärde kvartalet. En vändning till positiva siffror väntas dock under 2019.

”Vi tror att bolaget kommer att guida för en organisk tillväxt på 2-3 procent, men för en större justerad rörelseförlust 2019 jämfört med 2018”, skriver ABG Sundal Collier.

En annan fokuspunkt är Veoneers finansiella ställning, mot bakgrund av den svagare globala fordonsmarknaden och det uppskjutna 2020-målet. Bolaget har också flaggat för ökade utgifter för forskning och utveckling.

”(Fokus bör ligga på) ytterligare information om framtida finansieringsbehov till följd av osäkerhet om kassan i spåren av en ökad ‘burn rate'”, kommenterar DNB:s analytiker.

Enligt Infront Datas sammanställning av tolv analytikers prognoser väntas ett justerat rörelseresultat om -76 miljoner dollar (-9) och en försäljning på 534 miljoner dollar (593) för det fjärde kvartalet.

Konjunktur
Danske: Inga tecken på global recessionSkulle kräva en chock av något slag
Placera
Experter: "Mediokra" utsikter för höstbörsenFå positiva marknadskatalysatorer vid horisonten
Foto: istockphoto
Barnförsäkringar
Många barn oförsäkrade utanför skoltidHela listan på kommuner som inte helförsäkrar skolbarnen
Analys
Analys: Kurstapp motiverar uppgradering av Powercell
Analys
Nordea sätter köp på Elekta
Foto: Johan Nilsson/TT
Bostad
Få vill hyra ut del av bostaden trots ekonomiska fördelar
Analyser
Här är måndagens färska analyser
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Börsen
Bred uppgång på börsenMetall och olja gick starkt
Krönika
Hernhag: Utnyttja oron på börsenIngen anledning bli domedagsprofet
Aktier
Två nya köpråd från Börsveckan
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Aktietips
"Haldex för lågt värderad efter budstrid"DI rekommenderar köp
Bostad
Valueguard: Säsongsrensade bopriser stod still i juli
Asien
Asien: Uppåt över hela linjen
Handelskriget
Trump: Ännu inte redo för avtal med KinaTonar ned recessionsrisken
Aktie
Carnegies favorit i verkstadssektorn
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Chatt
Hernhag: Fyra intressanta aktier efter nedgången
Foto: Janerik Henriksson/TT
Aktie
Aktieägare stämmer Novo Nordisk på 17 miljarder
Bomarknaden
Analytiker: Bomarknaden ljusnar när räntorna förblir låga
Foto: Hanna Franzén/TT
Räntan
Swedbank: Chansen för höjning har runnit ut i sanden"Ingen höjning varken 2019 eller 2020"
Foto: istockphoto
Analyser
Flera köprekar bland analyserna
16/8
Trading Direkt: Ratos och Nibe – och recessionsrisken
Guld
Ny "bull-period" för guldet"Men silvret är ännu intressantare"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Ratos klart under förväntan
Foto: Johan Nilsson/TT
Rapport
Nibe nådde inte upp till förväntningarna
Räntan
ECB-ledamot flaggar för stort stimulanspaket i höst"Räntesänkningar och obligationsköp"
Kurser
Våra kurser gör dig till en bättre investerareAnmäl dig nu
Aktier
Pictet överväger sälja ut USA-tillgångarUnderviktar globala aktier