INTELLEGO: RESULTATET 3 KV TYNGDES AV LAGERUPPBYGGNAD USA

2021-11-25 08:46:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Intellego Technologies, som noterades på First North i juni i år redovisar en nettoomsättning på 3,5 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021 (2,2).

"Med fem signerade avsiktsförklaringar, Letter Of Intent, ökad omsättning, stigande bruttomarginal och ökad tillväxt i kombination med minskande förlust visar verksamheten att den utvecklas enligt plan och att bolaget nu lägger vägen för framtiden", skriver vd Claes Lindahl.

Rörelseresultatet landade på -0,6 miljoner kronor (0).

Resultat efter skatt blev -0,4 miljoner kronor jämfört (0).

"Resultatet tyngs av en intern lageruppbyggnad i USA samt engångskostnader för uppstarten av ett dotterbolag i Kina. Under kvartalet betalades också engångskostnaderna för dotterbolaget i Kina samt eftersläpande noteringskostnader, vilka tillsammans stod för en majoritet av det negativa kassaflödet", skriver vd:n.Direkt-SE