INTELLEGO: NETTORESULTATET STEG TILL 0,4 MLN KR 3 KV (-0,4)

2022-11-24 08:45:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Intellego, som är verksamt inom fotokromatisk indikatorteknik, redovisar ett nettoresultat på 0,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-0,4).

Rörelseresultatet var -0,3 miljoner kronor (-0,7).

Nettoomsättningen steg till 21,9 miljoner kronor (3,5).

Intellego har tidigare uppgett att bolaget "visade vinst på operativ nivå" under det tredje kvartalet och att kvartalets omsättning preliminärt skulle bli över 20 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,0 miljoner kronor (-2,1).

"Inför fjärde kvartalet ser vi goda förutsättningar att nå över 20 miljoner kronor i omsättning samt öka vinsten", skriver Intellegos vd Claes Lindahl i rapporten.

Bolaget upprepar också utsikterna för att koncernen under det fjärde kvartalet får positivt kassaflöde.

Bruttomarginalmålet för koncernen beräknas att på sikt vara över 80 procent, enligt vd:n.

"Under tredje kvartalet ser vi dock lägre bruttomarginal jämfört med tidigare kvartal, vilket beror på att Daros produkter för tillfället har en lägre bruttomarginal än Intellegos samt att Intellego nu börjar leverera nya produkter som ännu inte nått samma kommersiella volymer som övriga standardprodukter. Exkluderat engångskostnader hade resultatet för tredje kvartalet varit närmare 2 miljoner kronor", skriver Claes Lindahl.Direkt-SE