I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons från Fisher Investments Norden Guld har en anrik historia. I tusentals år har människor använt den ädla metallen i många olika syften. Guld har bland annat använts i smycken, som valuta och för dekorationer. Ett tag försökte folk till och med dricka guld. Tack och lov höll den trenden inte i sig, men många anser fortfarande att guld är en vettig långsiktig investering och ett bra alternativ till aktier och räntebärande värdepapper.

Vissa ser även guld som en försäkring mot inflation, men guld som investering kan medföra större risker än många förstår.

Guld är med jämna mellanrum en populär investering, ofta under en period då guldpriserna stigit ett tag. Men guld är bara en råvara vars pris fluktuerar baserat på utbud och efterfrågan. När efterfrågan på guld överstiger utbudet stiger vanligtvis priset tills utbudet och efterfrågan når jämnvikt. Ibland är utbudet större än efterfrågan och priserna sjunker.

Priserna på råvaror som silver, stål, vete och olja fungerar på precis samma sätt. Ibland går priserna upp och ibland går de ner. Under vissa perioder har guldpriset sjunkit kraftigt (och under en längre tid), så guld är sällan en så säker investering som många tror.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Guld ger undermålig långsiktig avkastning

För att förstå riskerna med att investera i guld räcker det med att titta på historiska data. Sedan guld introducerades som en fri handelsvara i USA år 1973 har den totala avkastningen på aktiemarknaden varit 4 445 procent, eller 8,3 procent på årsbasis.

Tioåriga amerikanska statsobligationer har också gjort bra ifrån sig med en total avkastning på 2 254 procent, eller ungefär 7,1 procent på årsbasis. Avkastningen på guld är dock bara 1 042 procent, eller 5,6 procent på årsbasis, vilket inte alls är något glimrande resultat.

Så den långsiktiga avkastning på guld är minst sagt glanslös. Men det är inte allt. Guld är en typisk råvara som ofta går igenom längre perioder med stigande eller sjunkande priser. Se Bevis 1 för ett exempel. Sedan 1973 har vi haft sju större ”guldrusher”. Men totalt sett under den här tidsperioden svarar dessa uppgångar endast för 18 procent av den totala tiden.4

Under samma tidsperiod gick aktiemarknaden uppåt under 77 procent av de löpande 12-månadersperioderna. Och då har vi inte ens pratat om hur brutalt dålig guldmarknaden kan vara under längre perioder. Efter en kraftig nedgång under det sena 70-talet och tidiga 80-talet tog det mer än 25 år för guldpriserna att återhämta sig till samma nivå som innan krisen. Under samma tidsperiod steg indexet MSCI World med 2 063 procent – en potentiellt stor förlust för guldinvesterare. Står du ut med så pass dåliga resultat under en så pass lång tid?

Bevis 1: Guld går oftare ner än upp

Källa: FactSet, per 2019-01-08. Spotpris för guld per månad från 1973-11-30 till 2018-12-31. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Investeringar i guld kräver perfekt tajming

För att lyckas med investeringar i guld måste du tajma marknaden perfekt. Om du misslyckas med detta tvingas du förmodligen genomlida långa perioder med undermåliga resultat, oavsett vilket land eller vilken valuta det handlar om. Guldpriser kan stagnera eller sjunka under många år, potentiellt under årtionden.

Så istället för att fråga hur pass bra guld är som en investering bör du fråga dig själv: hur pass bra är du på att tajma marknaden? De flesta klarar inte att tajma guldmarknaden. Klarar du det?

Köpte du massor av amerikanska teknikaktier under 90-talet innan de steg som en sol? Och hann du sälja dem innan mars år 2000? Investerade du på aktiemarknaden efter björnmarknaden mellan år 2000 och 2002? Och sålde du innan kraschen år 2007? Sålde du dina aktier i oktober 2007 för att sedan investera på aktiemarknaden igen innan uppgången tog vid i mars 2009?

Om du inte träffade rätt under dessa stora marknadssvängningar så är chansen att du ska lyckas tajma guldmarknaden försvinnande liten. Om du kan tajma guld, som bara stiger i värde 18 procent av tiden, kan du med all säkerhet även tajma aktiemarknaden – som stiger mycket oftare.

Många människor som villigt erkänner att de har svårt att tajma marknaden gillar att äga guld eftersom det är en ”säker” investering. Men det är i slutändan bara en råvara. Köp gärna guld när du köper dekorationer eller smycken. Men när det gäller din investeringsportfölj är det bäst att du håller dig borta från guld såvida du inte har en otrolig känsla för tajming.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.