INSTALLATÖRSFÖRETAGEN: INSTALLATIONSMARKNADEN MINSKAR I ÅR

2023-03-28 08:20:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den samlade installationsmarknaden i Sverige förväntas under 2023 minska till följd av sjunkande husbyggnation. Den sammanlagda installationsvolymen väntas minska med 6 procent under året. Mest minskar aktiviteten inom områdena ventilation, värme och sanitet samt el.

Det framgår av bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagens rapport Marknadsläget.

"Först nästa år vänder det upp något enligt en ny prognos, men då från en lägre nivå", skriver organisationen som spår en uppgång på 3 procent för 2024.

Samtidigt fortsätter höga energipriser att driva efterfrågan på bland annat energieffektivisering.

"Men tyvärr är dessa investeringar fortfarande dyra för enskilda småhusägare, särskilt i dessa tider. Men med ett utbyggt rotavdrag och utökat avdrag för grön teknik kan de bli verklighet", säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Han anser att det nu är rätt läge att återställa eller höja rotavdraget, gärna med krav på att åtgärderna ska bidra till mer energieffektiva fastigheter.

"Det skulle upprätthålla sysselsättningen i seriösa företag och skynda på energiomställningen som behövs både för klimatet och för att få ned de höga energipriserna", resonerar Ola Månsson.Direkt-SE