INSTALCO: RÖRELSERESULTATET BLEV 261 MLN KR 4 KV (212)

2023-02-16 07:38:19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Installationsföretaget Instalco redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på 261 miljoner kronor (212).

Omsättningen uppgick till 3.590 miljoner kronor (2.648). Den organiska tillväxten rensat för valutaeffekter uppgick till 10,7 procent (7,0).

Vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick orderstocken till 8.376 miljoner kronor (6.795), en ökning med 23,3 procent.

Ebita-resultatet uppgick till 292 miljoner kronor (227), motsvarande en ebita-marginal på 8,1 procent (8,6).

Resultatet efter skatt blev 182 miljoner kronor (164). Resultatet per aktie uppgick till 0:66 kronor (0:60).

En utdelning om 0:66 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (0:65).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 16 bidragsgivare, låg på ett rörelseresultat på 207 miljoner kronor och en omsättning på 3.178 miljoner kronor.


* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE