Rapport Instalco ökade omsättning och rörelseresultat i det andra kvartalet och aktien steg efter rapporten. Orderstocken ökade med 10 procent och bolagets vd Per Sjöstrand ser positivt på helåret.  

”Under första halvåret har Instalco fortsatt att visa god lönsamhet och stark tillväxt. Detta trots att både Instalco och bygg- och installationsbranschen nu på riktigt fått känna av pandemins effekter i ett senare skede än många andra branscher”, skriver Per Sjöstrand i rapporten.

Nettoomsättningen steg till 2.311 miljoner kronor från 1.725 motsvarande kvartal föregående år medan rörelseresultatet blev 197 miljoner kronor jämfört med 154 miljoner kronor 2020.

”Trots relativt besvärliga yttre effekter under kvartalet levererar Instalco ännu en gång ett mycket starkt kvartalsresultat vilket jag är mycket stolt över och det visar styrkan i vår affärsmodell. Vi ser positivt på helåret med en långsam återgång till ett mer normalt samhälle efter pandemin”, skriver vd:n.

Orderstocken uppgick vid utgången av kvartalet till 6.610 miljoner kronor, jämfört med 6.006 miljoner kronor vid samma tidpunkt förra året.