Instalco förbättrar resultatet

Publicerad 2017-08-25 12:27

Rapport Instalco, installatör inom el, vs, klimat och kyla, förbättrade resultatet under det andra kvartalet. Men även om omsättningen ökade så var den organiska tillväxten negativ.

Instalco redovisar ett justerat ebita-resultat på 69 miljoner kronor för andra kvartalet (55), vilket gav en justerat ebita-marginal på 8,9 procent (9,2).

Rapporterad ebita uppgick till 61 miljoner kronor (49).

Nettoomsättningen ökade med nära 31 procent till 781 miljoner kronor (599). Den organiska tillväxten var -9,0 procent.

Ett förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en bedömd omsättning om 167 miljoner kronor.

Det operativa kassaflödet för kvartalet var 30 (77) miljoner kronor.

Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till 0:90 kronor (0:81).

Orderstocken uppgick vid utgången av kvartalet till 2.496 miljoner kronor (1.683), motsvarande en ökning om 48,3 procent.

”Vi behåller vår positiva syn på Instalcos fortsatta utveckling. Vi ser ingen avmattning i marknaden och orderläget är mycket starkt – den stora utmaningen nu är snarare att hitta arbetskraft, vilket kan komma att hålla tillbaka den organiska tillväxttakten framåt något”, säger vd Per Sjöstrand i rapporten.

Instalco håller fast vid sina förvärvsplaner och för kontinuerligt diskussioner med flertalet intressanta bolag på samtliga av bolagets marknader.