INSTALCO: GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FORTSATT STABIL LÖNSAMHET ENL VD

2023-02-16 07:58:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Installationsföretaget Instalco ser en stark efterfrågan på sina installationstjänster och investeringsviljan är sammantaget på en hög nivå. De underliggande drivkrafterna för tillväxt på installationsmarknaderna är mycket starka, men kan på kort sikt påverkas av förändringar i konjunkturen.

Det skriver Instalcos vd Robin Boheman i bokslutsrapporten för 2022.

"Efterfrågan på våra tjänster är hög men vi är samtidigt ödmjuka inför osäkerheten i vår omvärld. Vi har en stark orderstock och en bra sammansättning av tjänster och kontraktsformer och vi fortsätter att växa inom service. Sammantaget ger det oss goda förutsättningar att leverera en fortsatt stabil lönsamhet", kommenterar vd.

Nettoomsättningen ökade under senaste kvartalet med 35,6 procent till 3.590 miljoner kronor, med en organisk tillväxt om 10,7 procent. Ebita-resultatet ökade till 292 miljoner kronor (227) motsvarande en ebita-marginal om 8,1 procent (8,6).

"Trots fortsatt högt inflationstryck försvarade vi våra marginaler under kvartalet mycket väl. Vår underliggande marginal för fjärde kvartalet 2022 var jämförelsevis starkare när justering görs för den engångsutbetalning från AFA Försäkring på 22 miljoner kronor som erhölls fjärde kvartalet 2021", skriver vd.Direkt-SE