Instalco får uppdrag vid utbyggnaden av Falu lasarett

2022-10-06 09:15:00

Uppdraget är ett partneringprojekt tillsammans med Byggdialog, Regionfastigheter Dalarna och övriga samarbetspartners. I projektet ansvarar Instalco för installationer av el (Henningssons), ventilation (Dalab) och för projektering (Intec). Centralt i projektet är att ta stor miljöhänsyn genom energieffektiva lösningar.

- Just den här typen av projekt har vi lång erfarenhet av inom Instalco och vi kan erbjuda kunden en komplett produkt från projektering till installation. I samverksansmodellen har vi också möjlighet att föreslå de mest hållbara och energibesparande lösningarna, säger Johan Larsson, affärsområdeschef Instalco Norr.

Genom uppdraget förstärker Instalco sin position som en av de ledande sjukhusbyggarna i Sverige inom el, VS och ventilation.

Ovanpå den befintliga akutmottagningen byggs sex nya våningar med lokaler för vård som röntgen, laboratoriemedicin, intensivvård och onkologi. Akutmottagningen kommer fortsätta att bedriva sin verksamhet under hela byggnationen, något som ställer höga krav på planering, samordning, logistik och patientsäkerhet. Bygget omfattar 11 000 kvadratmeter nybyggnation plus ombyggnation av befintligt hus på 2 000 kvadratmeter.

Projekteringen har pågått sedan hösten 2021 och genomförandefasen inleds under hösten 2022 med slutförande 2025. Det samlade ordervärdet för Instalco om cirka 140 miljoner innefattar genomförd projektering och kommande installationsarbeten.

Ambitionen är att certifiera projektet som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

För ytterligare information:

Johan Larsson, affärsområdeschef Instalco Norr, 070-566 91 23, johan.larsson@instalco.se
Fredrik Trahn, kommunikations- och IR-chef Instalco, 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 120-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

Cision