Instalco får nytt uppdrag i Kalmar

2023-03-21 10:00:00

Uppdraget är ett partneringprojekt och ska utföras åt HSB Sydost med ett totalt ordervärde om cirka 50 miljoner kronor för Instalco.

Bostadsområdet HSB Graniten är ett äldre miljonprojektsområde med cirka 230 lägenheter med stort behov av renovering och energieffektivisering. Calmarsunds VVS har fått uppdraget som totalentreprenör för projektering och installationer av VS, ventilation, el, styr- och reglerteknik, byggnation och markarbeten.

- Det här är ett tydligt exempel på ett energieffektiviseringprojekt som det verkligen finns stort behov av. I ett sådant här partneringprojekt har vi möjlighet att föreslå och installera de mest energibesparande systemen åt kunden. Som totalentreprenör innebär det en stor utmaning med planering och samordning, särskilt som det är en kort tidsplan för hela projektet, säger Niclas Moberg, vd på Calmarsunds VVS.

I projektet ingår kompletta VVS-installationer, bland annat ventilationssystem, värmepumpar och fjärrvärmecentral för produktion av värme och varmvatten. I uppdraget ingår även installation av rörledningar för värme via nya radiatorer och samt elinstallationer.

Ambitionen är att projektet ska certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

För ytterligare information:

Niclas Moberg, vd Calmarsunds VVS, 073-390 02 00, niclas@calmarsundsvvs.se

Fredrik Trahn, kommunikations- och IR-chef Instalco, 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 125-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

Cision