Instalco etablerar sig inom marinelektronik

2022-11-15 13:00:00

IMES har ett 30-tal medarbetare och en omsättning om cirka 50 miljoner. Bolaget är specialiserade på installation och service av el och teknisk utrustning på fartyg och båtar och arbetar även mot fiskeindustrin. Uppdrag utförs både i Norge och internationellt.

- Genom IMES etablerar vi oss inom ett mycket intressant område i den marina sektorn och fiskeindustrin vilket är attraktivt i Norge. Vi ser också en möjlighet till synergier och samverkan med Instalcobolaget JB Elektro som också finns i Tromsö, säger Roger Aksnes, affärsområdeschef Instalco Norge.

IMES grundades 1981 och är idag Tromsös största aktör inom el, automation och elektronik i den marina sektorn. Bolaget erbjuder både entreprenader och service där de kan ta emot fartyg vid egen hamnanläggning.

- Att gå med i Instalco innebär en helhet för oss. Vi får ta del av Instalcos kompetens och synergimöjligheter och samtidigt kan vi dela med oss av vår spetskompetens inom den marina sidan, säger Frank Wilhelmsen, vd i IMES AS.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i IMES AS med tillträde 15 november.

För ytterligare information:

Roger Aksnes, affärsområdeschef Instalco Norge +47 916 524 19, roger.aksnes@instalco.se
Fredrik Trahn, kommunikations- och IR-chef Instalco, 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 120-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

Cision