Instalco breddar sitt erbjudande inom ställningsbyggnation

2023-03-01 07:30:00

Bolaget med cirka 120 anställda bedriver sin verksamhet i sydvästra delarna av Sverige med huvudkontor i Göteborg. Det senaste verksamhetsåret hade Enter Ställningar en omsättning om cirka 340 miljoner. Bolagets erbjudande inkluderar att ta fram ritningar, beräkningar, montering samt uthyrning av ställningskonstruktioner.

- Genom förvärvet av Enter Ställningar fortsätter vi enligt vår strategi att stärka vår industrisatsning och vi ser stora möjligheter till synergier med våra övriga Instalcobolag. Enter Ställningar blir ett utmärkt komplement till vårt befintliga ställningsbolag Highcon, både vad gäller geografisk närvaro och kompetens- och resursdelning, säger Johan Larsson, divisionschef Instalco Norr.

Enter Ställningar härstammar i grunden från Olofsson & Hansson AB som bildades år 1951.

Idag är bolaget en del av Granitor-gruppen.

- Genom att bli en del av Instalco har vi möjlighet att ta vårt bolag till nästa nivå. Jag ser stora affärsmöjligheter och ser fram emot att vara med och utveckla ställningsområdet inom Instalco, säger Lembit Laks, vd på Enter Ställningar.

Förvärvet är villkorat godkännande av Konkurrensverket. Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Enter ställningar AB med förväntat tillträde under mars

För ytterligare information:

Johan Larsson, divisionschef Instalco Norr, 070-566 91 23, johan.larsson@instalco.se

Fredrik Trahn, kommunikations- och IR-chef Instalco, 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 125-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

Cision