INSPLORION: RESULTAT FÖRE SKATT -4,5 MLN KR 1 KV

2022-05-19 12:44:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikbolaget Insplorion redovisar ett resultat före skatt på -4,5 miljoner kronor (-3,8) i det första kvartalet 2022.

Omsättningen låg på 0,1 miljoner kronor (0,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,4 miljoner kronor (-8,1) med likvida medel om 43,6 miljoner kronor (59,4) vid rapportperiodens utgång.

"Lansering av M8- instrumentet inom batteriområdet fortsätter. Vi ser att det finns ett gott intresse bland forskare att kunna mäta direkt i cellerna. Vi kan även rapportera att en ny kund ingått ett hyresavtal gällande ett instrument under perioden", skriver Johan Rask i vd-ordet av rapporten.Direkt-SE