INSPLORION: OMSÄTTNING STEG, FÖRLUSTEN ÖKADE 1 KV

2021-05-19 12:16:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikbolaget Insplorions nettoomsättningen under första kvartalet 2021 uppgick till 0,6 miljoner kronor (0,3) och resultat efter finansiella poster blev -3,8 miljoner kronor (-2,6).

Det framgår av delårsrapporten.

"Under Q1 har vi fokuserat på att uppgradera organisationen för att matcha vår ökade ambition och tillhörande aktiviteter inom främst vätgas- och batterisensorprojekten. Vi har ett positivt resultat i batterisensorutvecklingen kring den multiplexa sensorn för förbättrad batteristyrning. Vi har avslutat ACES projektet och ökat antalet installationer av luftkvalitetssensorer i såväl Norden som övriga Europa", summerar vd Patrik Dahlqvist kvartalet.

Vd:n uppger vidare att han ser en tydlig utveckling framåt mot allt fler kommersiella samarbeten med intresserade kunder inom samtliga affärsområden.

"Detta medför en ökning av antalet kommersiellt finansierade projekt, vilket är mycket viktigt för oss i vår strävan mot att kommersialisera framtida produkter inom flera områden", skriver han.Direkt-SE