INSPLORION: NETTOOMSÄTTNING 0,7 MLN KR 4 KV

2022-02-24 08:28:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikbolaget Insplorions nettoomsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 0,7 miljoner kronor. I jämförelseperioden hade bolaget en omsättning på 23.000 kronor.

Resultatet efter finansiella poster blev -3,0 miljoner kronor (-4,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten blev –1,4 miljoner kronor (–2,2).Direkt-SE