Insiders Personer med insyn i företagens ekonomi får inte handla med aktier i bolaget inom en viss tidsperiod inför att delårsrapporterna släpps. Nu när rapporterna för de allra flesta har offentliggjorts är det däremot fritt fram – att köpa, eller sälja. Ett antal insynspersoner har köpt eller sålt aktier under augusti månads två sista veckor. Här är ett urval av de affärer som publicerats av ägardatatjänsten Holdings eller Finansinspektionens insynsregister fram till och med den 31 augusti.

Nyfosas blivande vd, Stina Lindh Hök, har köpt 43.000 aktier i bolaget, framgår av Finansinspektionens insynsrapportering. Aktieköpen gjordes till en snittkurs om 61,50 kr, framgår vidare, således en affär om totalt drygt 2,6 miljoner kr. Stina Lindh Hök ägde före affären inga aktier i Nyfosa, enligt ägardatatjänsten Holdings. Det var på måndagen som Nyfosa meddelade att Jens Engwall kommer att lämna vd-jobbet och att Stina Lindh Hök tar över.

Axis-grundaren Martin Gren har ökat sitt innehav i CRM-bolaget Lime Technologies till totalt 1.330.000 aktier, motsvarande drygt 10 procent av kapital och rösträtter. Det framgår av ett flaggningsmeddelande. Martin Grens innehav uppgick till 9,96 procent av kapital och röster den 30 juni, enligt ägardatatjänsten Holdings. Positionen gör honom till Lime Technologies näst största ägare med ett innehav värt cirka 438 miljoner kr, enligt Holdings. 

Johanna Öberg har köpt drygt 1.000 aktier i Raysearch där hon sitter i styrelsen sedan våren 2017. Det uppger en talesman för bolaget till Nyhetsbyrån Direkt efter att Johanna Öberg tidigare rapporterat in fel siffror till Finansinspektionens insynsregister. Köpet gjorde till en kurs om drygt 95 kr och var totalt värt cirka 100.000 kr. Hon ägde 340 B-aktier före köpet, enligt information på bolagets hemsida. Johanna Öbergs karriär omfattar chefspositioner ibland annat MTG, Metro och Schibsted.

Strålterapisystemleverantören Elektas tillförordnade vd, Gustaf Salford, har måndagen den 31 augusti köpt 5.000 aktier i bolaget till kursen 107 kr. Köpesumman uppgår därmed till strax över 0,5 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Tagehus Holdings, som är kopplat till Atrium Ljungbergs styrelseordförande Johan Ljungberg, har den 24 augusti köpt 231.000 B-aktier till kurs 133 kr och därmed totalt för 30,8 miljoner kr. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister. Tageshus äger nästan 15,4 miljoner aktier, eller nästan 12 procent av aktiekapitalet efter affären och är fastighetsbolagets näst största ägare.

Pandoras vd Alexander Lacik har köpt 57.560 aktier för totalt 23,5 miljoner danska kr och äger nu 161.628 aktier i det danska smyckesbolaget. Det framgår av ett insynsmeddelande från Pandora onsdagen den 26 augusti. Alexander Lacik utsågs till vd i bolaget i början av 2019.

Verkstadsföretaget Bergman & Bevings styrelseordförande Jörgen Wigh har under måndagen och tisdagen den 24 och 25 augusti köpt sammanlagt 18.000 aktier i bolaget för en samlad köpeskilling om cirka 1,4 miljoner kr. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister. Kurserna i de två affärerna uppgick till 76,34 respektive 78,96 kr per aktie.

Enligt Bergman & Bevings hemsida äger Jörgen Wigh drygt 58.000 aktier i bolaget. Det framgår inte när hemsidan uppdaterades senast. Han tog plats i Bergman & Bevings styrelse under 2019. Jörgen Wigh är för närvarande vd för teknikhandelskoncernen Lagercrantz.

Per-Arne Blomquist, styrelseledamot i strålterapibolaget C-rad, har på fredagen den 21 augusti köpt 50.000 aktier i C-rad till kursen 35 kr. Köpeskillingen uppgår därmed till 1,75 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Efter affären innehar Per-Arne Blomquist cirka 290.000 aktier, motsvarande 0,86 procent av kapitalet i bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Per-Arne Blomquist, som valdes in i C-Rads styrelse i slutet av 2019, har en bakgrund inom SEB, Telia och Dometic. På Telia var han finanschef under 2008-2013 och jobbade där tillsammans med C-Rads styrelseordförande Lars Nyberg.

IT-företaget Dist IT:s vd Robert Erik Rosenzweig har på måndagen den 24 augusti köpt cirka 33.000 aktier på kursnivån 39,49 kr. Affärens värde uppgår därmed till 1,3 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Robert Erik Rosenzweig med familj är Dist IT:s elfte största ägare, med ett innehav strax över 1 procent av aktiekapitalet i bolaget, enligt uppgifter från ägardatatjänsten Holdings.

Garos styrelseledamot Rickard Blomqvist har sålt 42.673 aktier till ett värde av 18,8 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering. Försäljningarna gjordes på torsdagen den 27 och fredagen den 28 augusti samt  på måndagen den 31 augusti till en genomsnittlig kurs om 439,30 kr per aktie.

Efter avyttringarna äger Rickard Blomqvist 180.936 aktier i bolaget motsvarande 1,8 procent av aktierna, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Bränslecellbolaget Powercells försäljningschef, Andreas Bóden, har på måndagen den 31 augusti sålt 2.000 aktier i bolaget till kursen 231 kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Affärens värde är 461.000 kr. Efter försäljningen äger Andreas Bóden 2.000 aktier i bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings. Sedan årsskiftet har Powercell-aktien stigit cirka 50 procent.

Utbildningsbolaget BTS grundare, vd och största ägare Henrik Ekelund har sålt 400.000 aktier á 225 kr styck, totalt för 90 miljoner kr. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande och det framgår av avslutsstatistiken i exempelvis BTS. Henrik Ekelund har sålt aktier i BTS bara en gång tidigare, och det skedde 2006. ”Skälet till försäljningen är återbetalning av lån och inköp av fastighet”, säger Henrik Ekelund enligt bolagets pressmeddelande. Han äger 3,6 miljoner aktier efter avyttringen.

Mats Georgson och Peter Sjösten har sålt sammantaget 0,5 miljoner aktier, motsvarande 2,4 procent av bolaget, i First North-listade Polygiene där de jobbar som marknadschef respektive operativ chef. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget. Duon har tillsamman kvar ett innehav som motsvarar 3,6 procent efter transaktionen. Köpare av aktierna var Lloyd Fonds som köpte hela posten, 2,4 procent.

”Det här var en bra lösning för att få in Lloyds. Men Peter och jag behåller det mesta av våra innehav. Oss blir ni inte av med”, säger Mats Georgson i pressmeddelandet från bolaget. Polygiene-aktien har stigit med 205 procent under 2020.

Pricers styrelseledamot Thomas Krishan har sålt 500.000 B-aktier i bolaget för totalt cirka 13,6 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering. Aktieförsäljningen gjordes den 28 augusti till kurs 27,25 kr. Efter affären har Thomas Krishan knappt 2,2 miljoner aktier i Pricer, enligt ägardatatjänsten Holdings. Thomas Krishan, som tidigare varit tradingschef på Hagströmer & Qviberg, valdes in i Pricers styrelse 2018.

Taktätningsbolaget Nordic Waterproofings vd Martin Ellis har sålt ytterligare 50.000 aktier i bolaget för totalt drygt 5,9 miljoner kr. Det framgår av ett insynsmeddelande från bolaget. Aktieförsäljningen, som gjordes den 28 augusti till kurs 118,75 kr, följer på en tidigare avyttring av 50.000 aktier i bolaget som Martin Ellis gjorde den 24 augusti. Han hade den dagen också tilldelats 8.410 aktier i ett incitamentsprogram. Efter dessa transaktioner innehar Martin Ellis 184.680 aktier i Nordic Waterproofing.

John Bentley, som är styrelseledamot i Africa Energy, har på fredagen den 28 augusti sålt 650.000 aktier i bolaget till kursen 3,34 kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Affärens värde uppgår därmed till cirka 2,2 miljoner kr. John Bentley äger 3,6 miljoner aktier efter affären, motsvarande cirka 0,5 procent av bolaget, efter affären, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Styrelseledamotens närstående, Dinah Bentley, har sålt 115.000 aktier i Africa Energy till samma kurs, vilket innebär en affär om 390.000 kr. Den 28 augusti aviserade Africa Energy att bolaget inleder borrning av Luiperd-brunnen vid Block 11B/12B där Africa Energy har en ägarandel om 10 procent.

Finansmannen Mats Arnhög har via bolaget MGA Placering minskat sitt innehav i sök- och annonsbolaget Eniro varefter innehavet motsvarar 3,6 procent. Det framgår av ett flaggningsmeddelande. Vid halvårsskiftet uppgick ägarandelen till 6,3 procent och minskningen sedan dess motsvarar nästan 1,8 miljoner aktier.

Häromveckan avslutade Eniro sin företagsrekonstruktion. Bolaget kommer i refinansieringen ge ut en ny preferensaktie, av serie A. Så länge bolaget har en aktie av detta aktieslag får bolaget inte ge utdelning till stamaktieägarna eller till ägarna av preferensaktier av serie B.

Mats Arnhög dök upp i Eniros ägarlista under 2011 för första gången. Han har sedan länge varit största ägare i Active Biotech.

Investeringsbolaget Nexttobe, grundat och kontrollerat av finansmannen Bengt Ågerup, har sålt 3,6 miljoner Hansa Biopharma-aktier i den placing som aviserades vid Stockholmsbörsens stängning på onsdagen den 26 augusti. Köpare var svenska och internationella institutionella investerare. Det framgår av ett pressmeddelande. Kursen blev 240 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 9 procent jämfört med onsdagens stängningskurs på 263,80 kr.

Nexttobe äger inför transaktionen cirka 5,76 miljoner Hansa Biopharma-aktier, vilket motsvarade 12,5 procent av kapitalet och 12,9 procent av rösterna. Nexttobe var därmed den största aktieägaren i bioteknikbolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings. Efter placingen har Nexttobe kvar cirka 2,16 miljoner Hansa Biopharma-aktier, motsvarande 4,7 procent av kapitalet och 4,8 procent av rösterna i bolaget. Vid halvårsskiftet fanns det två ägare som hade fler aktier än så. Nexttobe har åtagit sig att inte sälja ytterligare aktier i Hansa Biopharma under 90 dagar. Transaktionen hanterades av Carnegie.

Kent Stevens Larsen, som är styrelseledamot i e-handelsbolaget Boozt, har under perioden den 24 till och med den 26 augusti sålt sammanlagt närmare 270.000 Boozt-aktier för totalt 32 miljoner kr. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister.

Transaktionerna har skett till kurser kring 119-122 kr per aktie. I slutet av juli ägde Kent Stevens Larsen 950.000 Boozt-aktier och var då ungefär bolagets 13:e största aktieägare, enligt ägardatatjänsten Holdings. Tidigare under juli sålde han 100.000 Boozt-aktier. Aktien har gått starkt sedan i april.

Johan Lapré, chef för Elektas så kallade Brachy-lösningar och tidigare teknikchef på bolaget, har på onsdagen den 26 augusti sålt 3.500 aktier i strålterapibolaget. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister. Han äger 10.000 aktier i Elekta efter minskningen, enligt ägardatatjänsten Holdings. John Lapré har varit anställd på Elekta sedan 2011.

Jonas Ahlberg, som är divisionschef i teknikhandelskoncernen Lagercrantz, sålde på måndagen den 24 augusti 8.000 B-aktier i bolaget för en likvid om 1,5 miljoner kr. Transaktionen gjordes till en kurs på drygt 186 kr per aktie. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister.

I slutet av juli ägde Jonas Ahlberg 42.674 A-aktier och 38.225 B-aktier i Lagercrantz, enligt ägardatatjänsten Holdings. Jonas Ahlberg är chef för nischprodukter vid Lagercrantz.

Vitecs vd Lars Stenlund har den 24 augusti sålt 90.000 aktier i bolaget. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister. Aktierna såldes för kurs 294 kr och försäljningen var därmed värd nästan 26,5 miljoner kr. ”Det var ett bra tillfälle att sälja nu, en bra kurs. Det finns privata skäl också, att jag vill göra en del investeringar utanför Vitec”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Han äger 7.715 B-aktier efter minskningen, enligt ägardatatjänsten Holdings noteringar. Därutöver äger han drygt 1,7 miljoner A-aktier. B-aktien har gått upp med 58 procent under 2020.

Mobilbettingbolaget Leo Vegas operative chef Mårten Forste, som tidigare var styrelseordförande i bolaget, sålde 95.000 aktier i bolaget för en total om 4,1 miljoner kr under torsdagen den 20 augusti. Försäljningen gjordes till kursen 43,24 kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Enligt bolagets hemsida och ägardatatjänsten Holdings hade Mårten Forste 360.000 aktier i bolaget före affären.

I slutet av januari meddelade Leo Vegas att Mårten Forste skulle bli operativ chef för bolaget på Malta. Han lämnade posten som styrelseordförande på våren. ”Mårten Forste säger att han sålt för att kunna delta i LeoVegas incitamentsprogram där han tecknar sig för samma antal aktier som han nu säljer. Det betyder att hans totala innehav inte ändras”, skriver Leo Vegas ir-chef Philip Doftvik i ett mejl till Nyhetsbyrån Direkt efter en förfrågan om kommentar till försäljning. 

Taktätningsbolaget Nordic Waterproofings vd Martin Ellis sålde fredagen den 21 augusti 50.000 aktier i bolaget för totalt cirka 6 miljoner kr. Det framgår av ett insynsmeddelande från bolaget. Samma dag som Martin Ellis sålde tilldelades han 8.410 aktier i ett incitamentsprogram. Bolaget bekräftar transaktionerna i ett mejl till Nyhetsbyrån Direkt.

”Anledningen till försäljningen är att han gjort en översyn av sina privata investeringar och sparande och gjort denna förändring. Han har fortfarande en förhållandevis stor del av sitt privata sparande i bolaget genom sitt innehav av 234.680 aktier”, skriver bolagets finans- och ir-chef Per-Olof Schrewelius till Direkt.

Sascha Menges har sålt 28.958 aktier för totalt drygt 2,6 miljoner kr i Husqvarna. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister den 24 augusti. Han äger 94.907 aktier efter affären, enligt Holdings noteringar. Sascha Menges är chef för division Husqvarna och har suttit i koncernledningen sedan 2011.

Placera
Bratt: Se upp för överexponering mot USA
Krönika
Lindberg: Fem nya spår för jakten på vinnare
Krönika
Lundkvist: En “blue sweep” kan ge starkt avslut på börsåret
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Aktiechatt
Fredag kl 10: Aktiechatt med Marcus Hernhag
Börsen
Bred nedgång på Stockholmsbörsen
Foto: AP/TT
Wall Street
Nedåt i New York
Bolån
Handelsbanken sänker boräntorna
Riksbanken
"Kontanter måste skyddas och kompletteras med digitalt alternativ"
Sektor
SBB i miljardaffär i Finland
Analys
Volvo: Ökad efterfrågan får Pareto att höja riktkursen
Analyser
Här är torsdagens nya köprekar
Aktie
Readly får nytt avtal med Aller Media
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Kraftigt höjt substansvärde för Kinnevik
Rapport
Castellum höjer utdelningen för 23:e året i rad
Aktie
Pryljättens försäljning sjönk mer än väntat
Asien
Stimulans- och coronaoro sänker Asiens börser
Blankning
Ny blankare i SAS
Foto: istockphoto
Valuta
SEB: Medvind för kronanSpår ytterligare förstärkning mot EUR och USD
Analys
ABG: Bra läge kliva in i Lundin Energy
Analyser
Här är onsdagens färska köprekar
Pandemin
Blankarna siktar på pandemivinnande bolag
Foto: istockphoto
Ädelmetaller
Silver: Fick "dubbel boost" efter prisrallyPriset på sjuårshögsta i augusti
Foto: Johan Nilsson/TT
Aktie
HSBC: SAS behöver mer kapital trots 95 procents utspädning
Analys
Carnegie: Köp satellitbolaget"The sky is the limit"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analys
Danske höjer Fabege"Indikation på starka prisnivåer"