Insiders Ett antal insideraffärer har genomförts i samband med nyåret och trettonhelgen, då olika bolagsföreträdare både sålt och köpt aktier i de egna bolagen. Här är ett urval från Finansinspektionens insynsregister.

Bolaget Ernström & Co har i två affärer sålt totalt 4 miljoner aktier i Collector, framgår av Finansinspektionens insynsrapportering på onsdagen. Affärerna har till Finansinspektionen rapporterats in av Collectors styrelseordförande Erik Selin, då han är närstående till Ernström och därmed rapporteringsskyldig, uppger Collectors ir-chef Madeleine Mörch för Nyhetsbyrån Direkt. Ernström & Cos båda försäljningar gjordes till kursen 41 kr och affären var därmed totalt värd 164 miljoner kr.

På tisdagen köpte Erik Selin i två affärer lika många aktier i Collector, 4 miljoner, till samma pris om 41 kr per aktie. Dessa köp gjordes till Erik Selins bolag Förvaltnings AB Färgax och JME Invest. Selin äger via bolag efter affärerna totalt drygt 25,9 miljoner Collectoraktier, motsvarande 12,6 procent av kapital och röster, enligt ägardatatjänsten Holdings. Vidare enligt Holdings äger Ernström & Co efter onsdagens rapporterade affärer drygt 9,5 miljoner aktier i Collector, vilket motsvarar 4,6 procent av kapital och röster. 

Investmentbolaget Svolders vd Ulf Hedlundh har i tisdags och måndags sålt B-aktier i bolaget för totalt 3,8 miljoner kr. Avyttringarna gjordes till kurserna 381 och 372 kr, enligt inrapportering till Finansinspektionens insynsregister. Sammanlagt har Ulf Hedlundh sålt 10 000 aktier. Per utgången av september i fjol ägde Ulf Hedlundh 137 000 B-aktier i Svolder, enligt ägardatatjänsten Holdings. Vd:n är den elfte största ägaren i investmentbolaget.

Nordnets finanschef Lennart Krän har de senaste handelsdagarna sålt sammanlagt närmare 30 000 Nordnet-aktier för totalt 5,2 miljoner kr. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister. Efter försäljningen äger Lennart Krän cirka 200 000 aktier i Nordnet, enligt ägardatatjänsten Holdings. Han har således sålt omkring 13 procent av sitt tidigare innehav.

I andra halvan av december meddelades att fyra insynspersoner i Nordnet sålt aktier för mellan 8,6 och 13,9 miljoner kr vardera. Strax före nyår köpte dock Nordnets styrelseordförande Tom Dinkelspiel aktier i bolaget för cirka 2,5 miljoner kr. Det är drygt 13 månader sedan Nordnet noterades på Stockholmsbörsen. Styrelseledamöter och medlemmar i koncernledningen omfattades enligt prospektet av ett lock-up-avtal under 365 dagar från första handelsdag som var den 25 november 2020. Nordnets vd Lars-Åke Norling ingick ett åtagande om lock-up i 24 månader. Lennart Krän har varit Nordnets finanschef sedan 2019.

Transiros vd Johan Eriksson har under måndagen den 3 januari köpt 4 miljoner aktier i bolaget till ett värde om drygt 0,5 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering. Affären gjordes till kursen 0,13 kr per aktie. Per den 30 september uppgick Johan Erikssons innehav till 15 miljoner aktier, motsvarande 3,5 procent av aktierna i bolaget. Detta enligt ägardatatjänsten Holdings.

Kenneth James Go, som är vd för Deca Games som ingår i Embracer-koncernen, har den 29 december 2021 sålt 800 000 aktier i Embracer vilket innebär en affär om närmare 75 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Försäljningen gjordes till kursen 93,12 kr. Enligt ägardatatjänsten Holdings senaste uppdatering, gjord per utgången av november 2021, äger Kenneth James Go cirka 12,6 miljoner B-aktier i gamingbolaget. Embracer förvärvade Deca Games från Kenneth James Go i augusti 2020 och betalade med nyemitterade aktier. Den initiala köpeskillingen var cirka 25 miljoner euro.

Tingsvalvets styrelseledamot Tobias Emanuelsson har via Botvid Holding sålt 304 000 aktier i Tingsvalvet. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Affären skedde utanför handelsplats den 3 januari till kursen 95 kr per aktie. Affären var således värd närmare 29 miljoner kr. Posten motsvarar hela innehavet i Tingsvalvet.

Johan Löf som är vd och storägare i Raysearch har under veckan sålt 100 000 aktier i bolaget för nära 5,7 miljoner kr. Det framgår av insynsrapportering till Finansinspektionen. Försäljningen, som delats upp på flera transaktioner mellan den 27 december och 30 december, genomfördes till kurser inom spannet 54,80-57,80 kr per aktie. Johan Löf säger i en kommentar att ”försäljningen sker av privatekonomiska skäl. Jag är fortsatt fullt engagerad i bolaget och har en stark tilltro till Raysearchs framtid. Vi står inför många spännande möjligheter och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla Raysearch mot våra strategiska mål. Efter transaktionen uppgår Johan Löfs innehav i Raysearch till närmare 6,6 miljoner aktier, varav drygt 318 000 är B-aktier och drygt 6,2 miljoner är A-aktier. Hans innehav motsvarar 19,1 procent av det totala antalet aktier i bolaget och han kontrollerar 56,8 procent av rösterna.

Medicovers finanschef Joseph Ryan har den 29 december sålt 4 000 aktier i bolaget till kursen 360 kr. Försäljningen inbringade därmed 1,4 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Joseph Ryan ägde 1 163 570 Medicover-aktier före försäljningen, enligt ägardatatjänsten Holdings.